Instellingen

A

Affichemuseum Hoorn

Affichemuseum Hoorn

Het Affichemuseum Hoorn bestaat sinds 2003 en beheert een collectie van ca. 32.000, in hoofdzaak naoorlogse affiches.

Amsterdam Museum

Amsterdam Museum

Het Amsterdam Museum stelt zich ten doel de geschiedenis van Amsterdam toegankelijk te maken en levend te houden door deze voor een zo breed mogelijk publiek te presenteren.

Amsterdam Pipe Museum

Amsterdam Pipe Museum

Het Amsterdam Pipe Museum (voorheen Pijpenkabinet) toont pijpen als kunstvoorwerpen die de wereldwijde rookcultuur over 25 eeuwen weerspiegelen. Het museum is tevens het internationale kenniscentrum voor de pijp.

ANP Foundation

ANP Foundation

Het ANP heeft in 2008 de ANP Foundation opgericht om zijn historisch archief te ontsluiten en open te stellen voor het publiek.

Atlas van Stolk

Atlas van Stolk

De Atlas van Stolk is een verzameling prenten, tekeningen, foto's en affiches over de geschiedenis van Nederland.

Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Atria verzamelt, bewaart en documenteert het cultureel erfgoed van vrouwen wereldwijd, in heden en verleden.

B

Belasting & Douane Museum

Belasting & Douane Museum

Het Belasting & Douane Museum wil meer belangstelling te wekken voor de geschiedenis van de belastingen en douane door de erfenis hiervan te verzamelen, te beheren en te presenteren.

Bibliotheek Rotterdam

Bibliotheek Rotterdam

Bibliotheek Rotterdam bestaat uit de Centrale Bibliotheek en 23 vestigingen, samen goed voor zo'n 3,4 miljoen bezoekers per jaar.

Bijzondere Collecties Leiden

Bijzondere Collecties Leiden

Handschriften, oude en bijzondere drukken, prenten, tekeningen, foto's, (land)kaarten en archieven; vaak uniek materiaal uit alle windstreken.

Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam

Allard Pierson. De collecties van de universiteit van Amsterdam

Bij het Allard Pierson worden de erfgoedverzamelingen van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam beheerd. De collecties bestaan uit oude en/of kostbare en zeldzame boeken, drukken, prenten en handschriften.

British Library

British Library

De British Library is de nationale bibliotheek van Groot-Brittannie, met een collectie van meer dan 150 miljoen items in alle mogelijke talen en vormen.

C

CBG|Centrum voor familiegeschiedenis

CBG|Centrum voor familiegeschiedenis

Het CBG is het landelijke expertise én informatiecentrum voor onderzoek naar familiegeschiedenis. 

Centraal Museum

Centraal Museum

Het oudste stedelijk museum van Nederland bezit een rijke en gevarieerde verzameling oude, moderne en toegepaste kunst.

D

DBNL

DBNL

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is een digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden.

Directie der Oostersche Handel en Reederijen

Directie der Oostersche Handel en Reederijen

De Directie der Oostersche Handel en Reederijen stimuleert activiteiten op maritiem-historisch gebied, bij voorkeur activiteiten die de kennis vergroten van de Nederlandse handel in het Oostzeegebied.

E

Erfgoed Leiden en Omstreken

Erfgoed Leiden en Omstreken

Het Erfgoed Leiden en Omstreken is een centrum voor historisch onderzoek, educatie en informatie, voor iedereen die iets wil weten over de stad Leiden, haar buurgemeenten en/of hun inwoners.

Erfgoed van de Oorlog

Erfgoed van de Oorlog

Het subsidieprogramma Erfgoed van de Oorlog van het Ministerie van VWS was een impuls om belangrijk materiaal uit en over de Tweede Wereldoorlog te behouden en het gebruik ervan te stimuleren.

EYE Film Instituut Nederland

EYE Film Instituut Nederland

EYE Film Instituut Nederland heeft als taak de bevordering van filmcultuur, middels collectievorming, presentatie, promotie, onderzoek, educatie en kennisoverdracht.

F

Frans Hals Museum

Frans Hals Museum

Het Frans Hals Museum bezit de grootste verzameling schilderijen van Frans Hals ter wereld.

G

Geldmuseum

Geldmuseum

Het Geldmuseum was een museum over geld en geldcultuur met een interactieve en multimediale vaste presentatie, tijdelijke tentoonstellingen en numismatische exposities.

Gemeentemuseum Den Haag

Gemeentemuseum Den Haag

Het Gemeentemuseum Den Haag bezit een rijke collectie moderne kunst en verzamelingen op het gebied van kunstnijverheid, mode en muziek.

H

Historisch Centrum Overijssel

Collectie Overijssel

Collectie Overijssel stelt zich ten doel het in haar archieven ondergebrachte cultureel erfgoed toegankelijk te maken voor, en onder de aandacht te brengen van een breed publiek.

Huygens ING

Huygens ING

Huygens ING ontsluit literaire teksten en historische bronnen.

I

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Het IISG is één van de grootste documentatie- en onderzoekscentra voor sociale geschiedenis ter wereld.

J

Joods Historisch Museum

Joods Museum + junior

Het Joods Museum + junior in Amsterdam is hét museum in Nederland over de joodse geschiedenis, religie en cultuur.

K

Katholiek Documentatie Centrum

Katholiek Documentatie Centrum

Het Katholiek Documentatie Centrum bewaart, verzamelt en ontsluit documentatie over katholiek leven in Nederland in het begin van de negentiende eeuw tot heden.

Koninklijk Instituut voor taal-, land- en volkenkunde

Koninklijk Instituut voor taal-, land- en volkenkunde

Het KITLV is een toonaangevend centrum in de wereld voor het geestes- en sociaal wetenschappelijk onderzoek over Indonesië, Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba.

Koninklijk Oudheidkundig Genootschap

Koninklijk Oudheidkundig Genootschap

Voor Nederland bewaard sinds 1858. Nederlands cultuurhistorische voorwerpen van allerlei aard.

Koninklijke Bibliotheek

Koninklijke Bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek (KB) is de nationale bibliotheek van Nederland en heeft als missie om mensen en informatie samen te brengen. De komende jaren spant de KB zich in om alle Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften te digitaliseren.

L

Letterkundig Museum

Literatuurmuseum

Het Literatuurmuseum beheert de literaire schatkamer van Nederland. Vrijwel alle Nederlandse schrijvers en illustratoren zijn hierin vertegenwoordigd met manuscripten, brieven, foto’s en vele andere unieke documenten en voorwerpen.

Library of Congress

Library of Congress

De Library of Congress in Washington is de nationale bibliotheek van de Verenigde Staten en behoort tot de belangrijkste bibliotheken in de wereld.

Linschoten-Vereeniging

Linschoten-Vereeniging

De Linschoten-Vereeniging is een vereniging die zeldzame of onuitgegeven Nederlandse reisverslagen publiceert.

M

Mauritshuis

Mauritshuis

Het Mauritshuis – een zeventiende-eeuws stadspaleis aan de Hofvijver in Den Haag – herbergt sinds 1822 een belangrijk deel van het schilderijenbezit van de Nederlandse staat.

Meertens Instituut

Meertens Instituut

Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur.

Multatuli Huis

Multatuli Huis

Het Multatuli Huis is sinds 1910 de verzamelplaats van geschreven en gedrukte informatie over Multatuli.

Museon

Museon

Het Museon in Den Haag beheert collecties op uiteenlopende gebieden, van natuurhistorie en techniek tot archeologie, geschiedenis en volkenkunde.

Museum Boijmans Van Beuningen

Museum Boijmans Van Beuningen

Museum Boijmans Van Beuningen is een uiterst veelzijdig museum. Dwalend door de zalen maken bezoekers een reis door de geschiedenis van de kunst vanaf de Middeleeuwen tot vandaag.

Museum Catharijneconvent

Museum Catharijneconvent

Museum Catharijneconvent in Utrecht is het nationale museum voor christelijke kunst en cultuur.

Museum Maluku

Museum Maluku

Museum Maluku is een 'levend monument' dat een beeld geeft van de geschiedenis van de Molukse gemeenschap in Nederland.

Museum Oud Amelisweerd (MOA)

Museum Oud Amelisweerd (MOA)

MOA Museum Oud Amelisweerd bewaart, beheert en presenteert drie unieke collecties: een historische buitenplaats, de Armando Collectie en de collectie Chinese behangsels.

Museum Speelklok

Museum Speelklok

Museum Speelklok in Utrecht stelt sinds 1958 automatische muziekinstrumenten ten toon en brengt ze ten gehore.

Museum Volkenkunde

Museum Volkenkunde

In Museum Volkenkunde bevinden zich bijzondere voorwerpen, foto’s en ander materiaal uit niet-westerse culturen.

Museum voor Communicatie

Museum voor Communicatie

Het Museum voor Communicatie beheert een zeer uitgebreide collectie op het gebied van post, postzegels en telecommunicatie.

N

Nationaal Archief

Nationaal Archief

Het Nationaal Archief bewaart de archieven van de landelijke overheid, maar ook archieven van individuele personen die van nationaal belang zijn geweest.

Nationaal Militair Museum

Nationaal Militair Museum

In het Legermuseum in Delft wordt de geschiedenis van het leger in Nederland tentoongesteld. Daarnaast beschikt het museum over een uitgebreide bibiliotheek en een mediatheek.

Nationaal Onderwijsmuseum

Nationaal Onderwijsmuseum

Het Nationaal Onderwijsmuseum heeft, met ongeveer 390.000 voorwerpen, de grootste onderwijscollectie van Europa.

National Diet Library

National Diet Library

De Japanse Nationale bibliotheek.

Naturalis Biodiversity Center

Naturalis Biodiversity Center

Nationaal natuurhistorisch museum Naturalis biedt voor een breed publiek toegankelijke kennis over de natuur, haar enorme diversiteit en haar schoonheid.

Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers

Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers

De Stichting Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers is in 1992 opgericht met als doel om de archieven van Nederlandse of in Nederland wonende grafisch ontwerpers te verwerven, te ontsluiten en te behouden.

Nederlands Architectuurinstituut, onderdeel van Het Nieuwe Instituut

Nederlands Architectuurinstituut, onderdeel van Het Nieuwe Instituut

Het Nederlands Architectuurinstituut (NAi), onderdeel van Het Nieuwe Instituut, verzamelt, beheert en ontsluit archieven en verzamelingen van Nederlandse architecten, stedenbouwkundigen, beroepsverenigingen en opleidingen van na 1800.

Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen

Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen

Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) is dé marketingorganisatie die het toeristisch en zakelijk reisverkeer naar en in Nederland bevordert.

Nederlands Centrum voor Autohistorische Documentatie

Nederlands Centrum voor Autohistorische Documentatie

Het NCAD verzamelt, beheert en ontsluit boeken, tijdschriften, foto's en andere documenten op het gebied van de geschiedenis van de auto in de ruimste zin van het woord.

Nederlands Fotomuseum

Nederlands Fotomuseum

Het Nederlands fotomuseum wil kennis over de Nederlandse fotografie en de fotogeschiedenis toegankelijk maken en de belangstelling voor dit culturele erfgoed bevorderen.

Nederlands Instituut Beeld en Geluid

Nederlands Instituut Beeld en Geluid

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is het grootste audiovisuele archief van Nederland.

Nederlands Muziekinstituut

Nederlands Muziekinstituut

Het Nederlands Muziek Instituut in Den Haag is de nationale bewaarplaats voor bronnenmateriaal op muziekgebied.

Nederlands Openluchtmuseum

Nederlands Openluchtmuseum

Het Nederlands Openluchtmuseum is een nationaal museum over het dagelijkse leven van gewone mensen.

Nederlands Tegelmuseum

Nederlands Tegelmuseum

Het Nederlands Tegelmuseum toont de ontwikkeling van de Nederlandse tegel als product van kunstnijverheid van de zestiende eeuw tot nu.

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

Het NIOD beheert de archieven van de Duitse bezetting van Nederland en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië, evenals foto´s, kranten, illegale bladen, pamfletten en boeken.

O

Openbare Bibliotheek Amsterdam

Openbare Bibliotheek Amsterdam

De OBA biedt vrije toegang tot informatie, kennis en cultuur voor iedereen, door het leveren van hoogwaardige bibliotheekdiensten voor educatie, participatie, ontmoeting en cultuurbeleving.

P

Panorama Mesdag

Panorama Mesdag

Panorama Mesdag beheert naast het grootste schilderij in Nederland (het panorama) een collectie schilderijen, tekeningen en foto’s.

Poppenspe(e)lmuseum

Poppenspe(e)lmuseum

In het museum treft men een bonte collectie aan van poppen, foto’s, boeken, posters, prenten en parafernalia op het gebied van het (volks)poppentheater en aanverwante kunsten.

R

Rademakers Collectie

Rademakers Collectie

De Rademakers collectie is een privéverzameling van romantische schilderijen uit de negentiende eeuw.

ReclameArsenaal

ReclameArsenaal

De stichting Nederlands Reclame Arsenaal heeft het behoud en beheer van het erfgoed van de Nederlandse reclame tot doel.

Regionaal Archief Alkmaar

Regionaal Archief Alkmaar

Het Regionaal Archief te Alkmaar is een samenwerkingsverband van 15 gemeenten in Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland.

Regionaal Archief Nijmegen

Regionaal Archief Nijmegen

Het Regionaal Archief Nijmegen beheert de archieven van Nijmegen en omringende gemeenten, bedrijven, verenigingen en particulieren.

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Het RKD is het centrale Nederlandse documentatiecentrum op het gebied van de beeldende kunst.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is, samen met anderen, verantwoordelijk voor de zorg van het Nederlandse culturele erfgoed, zowel roerend als onroerend.

Rijksmuseum

Rijksmuseum

Het Rijksmuseum in Amsterdam is met bijna 1 miljoen voorwerpen het grootste museum voor kunst en geschiedenis in Nederland.

Rijksmuseum van Oudheden

Rijksmuseum van Oudheden

Het Rijksmuseum van Oudheden heeft een collectie van meer dan 80.000 voorwerpen uit het oude Egypte, het Nabije Oosten, de klassieke oudheid en het vroege Nederland.

S

Scheepvaartmuseum

Scheepvaartmuseum

Het Nederlands Scheepvaartmuseum beheert een collectie maritieme kunst, kunstnijverheid en andere maritiem-historische voorwerpen, naast een van de grootste cartografische collecties ter wereld.

Sociaal Historisch Centrum Limburg

Sociaal Historisch Centrum Limburg

Het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg is een documentatie- en onderzoekscentrum op het gebied van de sociale, economische en culturele geschiedenis van Limburg.

Spaarnestad Photo

Spaarnestad Photo

Spaarnestad Photo is met meer dan 11 miljoen pers- en documentaire foto’s het grootste fotoarchief van Nederland.

Spoorwegmuseum

Spoorwegmuseum

Het Spoorwegmuseum beheert de grootste collectie aan de spoorwegen gerelateerde objecten in Nederland.

Stadsarchief Amsterdam

Stadsarchief Amsterdam

Het Stadsarchief Amsterdam is er voor iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van zijn Amsterdamse familie, woonhuis, bedrijf of buurt.

Stadsarchief Dordrecht/DiEP

Stadsarchief Dordrecht/DiEP

DiEP bewaart en beheert historische informatie over de stad Dordrecht en omliggende gemeenten, en maakt die toegankelijk voor het publiek. DiEP is bibliotheek, archief en mediatheek ineen.

Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer

Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer

SAB is een openbare gemeentelijke dienst van de gemeente Deventer waar bezoekers terecht kunnen voor zowel archiefonderzoek als gebruik van wetenschappelijke- en vakliteratuur.

Stadsarchief Rotterdam

Stadsarchief Rotterdam

Stadsarchief Rotterdam voorziet in historische informatie over Rotterdam en omstreken.

Stadsarchief Sittard-Geleen

Stadsarchief Sittard-Geleen

Het Stadsarchief Sittard-Geleen beschikt over een uitgebreide bibliotheek over de historie van de streek.

Stichting Academisch Erfgoed

Stichting Academisch Erfgoed

De Stichting Academisch Erfgoed is een initiatief van de vier klassieke universiteiten (Amsterdam, Groningen, Leiden en Utrecht) en de Technische Universiteit Delft.

Stichting Jacobus van Looy

Stichting Jacobus van Looy

De Stichting Jacobus van Looy wil de belangstelling voor het werk van de schrijver en schilder bevorderen.

Stichting Pieter Fentener van Vlissingen

Stichting Pieter Fentener van Vlissingen

De stichting is sinds 1961 een combinatie van museum, bibliotheek en bedrijfsarchief van de firma Vlisco B.V. te Helmond.

Stichting Willem Witsen

Stichting Willem Witsen

De Stichting Willem Witsen stelt zich ten doel de belangstelling voor en de studie naar Willem Witsen en zijn omgeving te bevorderen.

T

Tresoar

Tresoar

Tresoar ondersteunt de bestudering van de Friese taal- en letterkunde en de geschiedenis van Friesland. Tresoar is archief, bibliotheek, documentatiecentrum en museum ineen.

Trinity College Dublin

Trinity College Dublin

De Library of Trinity College Dublin is de grootste bibliotheek van Ierland en gaat terug tot 1592.

Tropenmuseum

Tropenmuseum

Het Tropenmuseum is onderdeel van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Het museum bezit 160.000 voorwerpen en 170.000 historische en hedendaagse beeldopnames, waarvan de helft online geraadpleegd kan worden.

U

Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit, afdeling Bijzondere Collecties

Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit, afdeling Bijzondere Collecties

De Universiteitsbibliotheek VU in Amsterdam beheert het culturele en religieuze erfgoed van de Vrije Universiteit.

V

Van Gogh Museum

Van Gogh Museum

Het Van Gogh Museum beheert de grootste collectie schilderijen, tekeningen en brieven van Vincent van Gogh ter wereld.

Vereniging De Hollandsche Molen

Vereniging De Hollandsche Molen

Vereniging De Hollandsche Molen zet zich in voor het voortbestaan van wind- en watermolens van Nederland.

Z

Zeeuwse Bibliotheek

ZB Bibliotheek van Zeeland

ZB Bibliotheek van Zeeland is het hart van kennis, informatie, onderzoek en cultuur in Zeeland.

Zijper Museum

Zijper Museum

Het Zijper Museum brengt met onder meer wisselende thema-exposities de historie van de bedijking de Zijpe en het oude kustdorp Petten in beeld.

Zuid-Afrika Huis

Zuid-Afrika Huis

De bibliotheek van het Zuid-Afrika Huis geldt als de meest omvangrijke informatiebron op het gebied van taal- en letterkunde en geschiedenis van Zuid-Afrika in Nederland

Zuiderzeemuseum

Zuiderzeemuseum

In het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen komen zeven eeuwen zuiderzeegeschiedenis tot leven.