Prins Willem Alexanderhof 20
2595 BE Den Haag
tel: 070 - 33 15 400
fax: 070 - 33 15 540
website

Nationaal Archief

 

Het Nationaal Archief bewaart de archieven van de landelijke overheid, maar ook archieven van individuele personen die van nationaal belang zijn geweest: van de graven van Holland tot Willem Drees, van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tot de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond. Ook honderdduizenden kaarten en een miljoen foto's brengen de vaderlandse geschiedenis tot leven.

De collectie kan via de website en in de studiezaal worden geraadpleegd. Daarnaast worden er een magazine en andere publicaties uitgegeven en tentoonstellingen, lezingen, rondleidingen en workshops georganiseerd. Nederland ontdek je in het Nationaal Archief.

Digitalisering is een belangrijk hulpmiddel bij het toegankelijk maken en ter beschikkingstellen van de collectie van het Nationaal Archief. Steeds meer belangrijke databases komen beschikbaar via website. Enkele voorbeelden zijn:
- Genlias, een database met ontelbare aantallen persoonsgegevens
- de Atlas Mutual Heritage, een database met afbeeldingen van vestigingsplaatsen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie
- de beeldbank met een half miljoen foto's

Ook worden inventarissen van archieven online geplaatst, evenals educatieve producten.

Daarnaast houdt het Nationaal Archief zich bezig met het ontwikkelen van standaarden voor het langdurig bewaren van digitale archieven. Dit is het project Digitale Duurzaamheid. In het verlengde hiervan wordt er gewerkt aan het opzetten van een digitaal depot om de eerste aangeleverde digitale archieven te kunnen bergen.

Tot slot is het Nationaal Archief op internationaal gebied een van de vier leidende partners in ERPANET. Dit is een Europees project voor de verspreiding van kennis op het gebied van de digitale bewaring van cultureel erfgoed en wetenschappelijk materiaal.

Voorbeelden uit deze collectie Japanse eisen

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie

Voorbeelden uit deze collectie Ontwerpen voor de PTT, een beeldverhaal van 150 jaar

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie