Stek 13
3311 XS Dordrecht
tel: 078 - 649 23 11
DiEP website

Stadsarchief Dordrecht/DiEP

DiEP – archief, monumenten en archeologie Dordrecht vormt een onderdeel van de gemeentelijke sector Cultuur en beheert de archieven van de gemeente Dordrecht en gemeentelijke instellingen over een periode van bijna 800 jaar; vanaf het jaar 1200 tot ongeveer 1980. Daarnaast worden zo’n 1000 archieven van notarissen, kerken, bedrijven, scholen, verenigingen, sportclubs en andere particuliere instellingen en personen die een rol hebben gespeeld of nog spelen in de plaatselijke samenleving beheerd. Verder is er een bibliotheek met vrijwel alles wat ooit over Dordrecht en de regio is gepubliceerd in de vorm van boeken, tijdschriften of kranten.

Voorgevel DiEP

De historisch-topografische atlas beheert een enorme hoeveelheid beeldmateriaal, waaronder kaarten, gravures, etsen, tekeningen, foto’s, affiches en ansichtkaarten. De jongste beheersafdeling, beeld en geluid genaamd, herbergt historische films en geluidsopnamen, maar ook recentere CD’s en DVD’s. Al dit materiaal wordt nadat het is verworven zo nodig gerestaureerd, toegankelijk gemaakt, onder speciale condities bewaard en op de studiezaal of via internet of tentoonstellingen beschikbaar gesteld aan belangstellenden.

Het Stadsarchief fungeert sinds enkele jaren ook als archiefbewaarplaats voor een groot aantal regiogemeenten. Door deze regiovorming en de gedeeltelijke samenvoeging met Monumentenzorg & Archeologie is het uitgegroeid tot cultuurhistorisch centrum voor heel Zuid-Holland Zuid (Eiland van Dordrecht, Alblasserwaard, Hoeksche Waard en de Zwijndrechtse Waard).

Voorbeelden uit deze collectie Diversa sed Una: verzameling van een letterkundig genootschap

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie