Helmond
Website

Stichting Pieter Fentener van Vlissingen

De Stichting Pieter Fentener van Vlissingen - Vliscomuseum - is sinds 1961 een combinatie van museum, bibliotheek en bedrijfsarchief van de firma Vlisco B.V. te Helmond. De stichting produceert zelf geen stoffen maar beheert het museum en haar collectie. Vlisco B.V. is de producent van bedrukte stoffen.

Het museum is door de toenmalig directeur Jan Fentener van Vlissingen in 1960 geschonken aan Vlisco. Alle materialen waren toen al in bezit van de firma en opgeslagen in diverse archieven in de fabriek. De stichting is opgericht om te waarborgen dat bij een eventueel faillissement van de firma de collectie eigendom van de stichting blijft en niet onder de boedel van de firma valt.

De stichting fungeert als archief en als inspiratiebron voor de eigen ontwerpers. Vele mensen uit het museale wereld weten de collectie te vinden en de collectie wordt regelmatig in bruikleen gegeven aan musea wereldwijd. Ook beschikt het museum over een grote bibliotheek. Deze wordt in combinatie met het archief door velen gebruikt om onderzoek te doen, onder meer op het gebied van historie, textieltechniek, antropologie, mode, design, handel en economie.

Tot de jaren zeventig was 90% van de dessins ontworpen in opdracht van klanten en 10% voor eigen creaties. Vandaag de dag zijn dit bijna allemaal eigen creaties. De huidige ontwerpers hebben allemaal een opleiding aan een kunstacademie gevolgd.

De ommekeer van opdrachten naar eigen ontwerpen startte in de jaren zeventig door een nieuwe lichting ontwerpers. Vanaf de jaren tachtig hebben diverse inspiratiereizen naar Afrika een belangrijke bijdrage geleverd aan kennis en inzicht om voor Afrika te kunnen ontwerpen.

Het museum is alleen op afspraak te bezoeken voor een beperkt publiek.

Voorbeelden uit deze collectie Vlisco, een Hollandse fabrikant van bedrukt textiel voor West en Midden Afrika

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie