Tokio, Japan
National Diet Library

National Diet Library

De Japanse Nationale bibliotheek heeft zijn wortels in de negentiende eeuw. In 1872 werd de Keizerlijke Bibliotheek ingesteld. Er werd bepaald dat van alle Japanse uitgaven een exemplaar beschikbaar moest worden gesteld aan de bibliotheek. In 1890 volgde de oprichting van bibliotheken voor de leden van de Nationale Diet (het toenmalige parlement).

In 1948 werden de collecties van de twee instituten samengevoegd in de Nationale Diet Bibliotheek. De belangrijkste taak van de bibliotheek is nog altijd om de leden van het Japanse parlement bij te staan in hun werk. Daarnaast heeft het ook een uitgebreide publieke bibliotheekfunctie voor de inwoners van Japan.

De Japanse Nationale Bibliotheek heeft drie vestigingen. In Tokio bevinden zich de hoofdvestiging en de Internationale Bibliotheek voor Jeugdliteratuur. In de buurt van de stad Kyoto werd in 2002 de grote Kansai-kan dependance ingericht. In dit moderne complex wordt gewerkt aan de digitalisering van de omvangrijke collectie van de Nationale Bibliotheek.

Bekijk hier de Japanse webtentoonstelling over 400 jaar verbondenheid met Nederland.