p/a Prins Willem-Alexanderhof 20
2595BE Den Haag
tel: 070 - 3314160
Website

Spaarnestad Photo

Spaarnestad Photo is van oorsprong het fotoarchief van de voormalige in 1906 opgerichte Haarlemse tijdschriftenuitgeverij 'De Spaarnestad' (het latere VNU). De uitgeverij was bekend van bladen als Katholieke Illustratie, Libelle, Beatrijs, Margriet en Panorama.

Na verzelfstandiging in 1986 is de collectie aanzienlijk in omvang gegroeid. Steeds meer uitgeverijen en fotopersbureaus in Nederland zijn sinds het eind van de twintigste eeuw hun fotoarchieven gaan afstoten.

Samenwerking met het Nationaal Archief
De gehele collectie is aangemerkt als Nationaal Erfgoed. Vanwege het belang van en de wederzijdse zorg om de collectie is een samenwerking ontstaan tussen het Nationaal Archief en Spaarnestad Photo.

Tussen 2009 en 2010 is het archief van Spaarnestad Photo vanuit Haarlem ondergebracht bij het Nationaal Archief in Den Haag. De mogelijkheden en de expertise met betrekking tot behoud en beheer zijn bij het Nationaal Archief gewaarborgd.

Samen met de eigen fotocollectie van het Nationaal Archief is op deze manier de grootste fotocollectie in Nederland ontstaan. Het is bovendien één van de grootste archieven ter wereld op het gebied van (inter-)nationale pers- en documentaire fotografie. Het oudste fotomateriaal dateert uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Het zwaartepunt ligt op de twintigste eeuw.

Spaarnestad Photo biedt vanuit het Nationaal Archief de mogelijkheid om materiaal uit de fotocollecties, waarvan de rechten bij Spaarnestad Photo liggen of waarvoor de rechthebbende toestemming heeft gegeven, ter publicatie aan te bieden. Dit kan ten behoeve van uitgeverijen, kranten, boeken, tv-programma’s, tentoonstellingen, etc. De overwegend journalistieke en documentaire foto’s zijn altijd primair gemaakt om gepubliceerd te worden. Met de mogelijkheid deze aan te bieden wordt daarmee recht gedaan aan de wens van de makers en kunnen inkomsten gegenereerd worden voor fotografen, erven en rechthebbenden.

Het Nationaal Archief en Spaarnestad Photo willen de collectie (inter)nationale analoge en digitale pers- en documentaire fotografie van de twintigste en eenentwintigste eeuw aanvullen, behouden en beheren, (doen) onderzoeken, erover informeren, toegankelijk maken en presenteren.

Ga voor meer informatie over het Nationaal Archief en zijn collecties naar www.nationaalarchief.nl
Ga voor nadere informatie over Spaarnestad Photo en zijn collecties naar www.spaarnestadphoto.nl

Voorbeelden uit deze collectie Fotocollectie Het Leven (1906-1941)

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie

Voorbeelden uit deze collectie Fotografen De Spaarnestad

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie

Voorbeelden uit deze collectie Olympische Spelen in Nederland (1928)

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie

Voorbeelden uit deze collectie Wiel van der Randen

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie