Zeestraat 65
2518 AA Den Haag
tel: 070-3106665
Website

Panorama Mesdag

PPanorama Mesdag werd in 1881 gevestigd aan de Zeestraat in Den Haag.
Sinds 1910 is het beheer van het museum in handen van de familievennootschap die H.W. Mesdag na de dood van zijn vrouw oprichtte.

Doel van de vennootschap is het zorg dragen voor de instandhouding van Panorama Mesdag als museale attractie en als typisch Haags maar tegelijkertijd ook internationaal cultuurhistorisch fenomeen dat voor een breed publiek toegankelijk is en tot in lengte van dagen nieuwe generaties kan boeien en inspireren.
In augustus 1967 is Panorama Mesdag opgenomen in het register van beschermde monumenten. Sinds maart 2001 is het opgenomen in het Nederlands Museumregister.
Het voortbestaan van Panorama Mesdag wordt sinds 1983 ondersteund door de Stichting Behoud Panorama Mesdag.

Voorbeelden uit deze collectie Collectie Panorama Mesdag

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie