Sumatralaan 45
1200BB Hilversum
tel: 035-6775444
Beeld en Geluid

Nederlands Instituut Beeld en Geluid

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is het grootste audiovisuele archief van Nederland. Naast een cultuurhistorische taak en een functie als bedrijfsarchief van de Publieke Omroep is Beeld en Geluid een publieksattractie van formaat.

Publieksattractie
In 2006 opende de Beeld en Geluid-experience zijn deuren. Hier staat kijken, luisteren, doen en beleven centraal. Via interactieve modules worden jong en oud meegevoerd langs alle denkbare aspecten van het Nederlandse medialandschap. Ruim 260.000 bezoekers wisten hun weg al te vinden naar de experience.

Via deze publieksattractie combineert Beeld en Geluid de hoogste professionele normen op het gebied van conservering, digitalisering en ontsluiting met een laagdrempelige toegang voor klanten en publiek en een hoog niveau van dienstverlening.

Geschiedenis
Beeld en Geluid is in 1997 onder de naam Nederlands Audiovisueel Archief ontstaan uit een fusie. De fusie vond plaats tussen de archieven van de publieke omroep, het Filmarchief van de Rijksvoorlichtingsdienst, het audiovisueel archief van de Stichting Film en Wetenschap en het Omroepmuseum.

Beeld en Geluid verzamelt en conserveert audiovisueel erfgoed en stelt dit ter beschikking aan een zo groot mogelijke groep gebruikers, in het bijzonder aan het onderwijs.

Voorbeelden uit deze collectie Bewegend Geheugen

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie