Schagerweg 97-B
1750AA Schagerbrug
Zijper Museum

Zijper Museum

Het Zijper Museum is gevestigd te Schagerbrug, gemeente Zijpe. Met onder meer wisselende thema-exposities brengt het museum de historie van de bedijking van de Zijpe en het oude kustdorp Petten in beeld.

In het Zijper Museum kunnen onder meer complete jaargangen van de Schager Couranten en de Zijper Courant (digitaal) worden doorgebladerd, bevolkingsregisters van Zijpe, Callantsoog en Petten worden ingezien en een ruime collectie historische foto’s worden bekeken.

Het Zijper Museum bestaat sinds 1973. De Gemeentelijke Commissie Zijper Museum is samen met een team van ruim 30 vrijwilligers verantwoordelijk voor het beheer van het museum, in de ruimste zin van het woord. Tot 31 oktober 1999 heette het Zijper Museum: Oudheidkamer Zijpe.

Voorbeelden uit deze collectie De Niestadt foto-collectie van het Zijper Museum

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie