Postbus 10855
1001 EW Amsterdam
tel: 020 224 68 00
Website

Huygens ING

Huygens ING ontsluit literaire teksten en historische bronnen en verricht onderzoek op het gebied van de Nederlandse literatuur- en wetenschapsgeschiedenis vanaf de Middeleeuwen tot heden.

Huygens ING is een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, dat zich richt op de Nederlandse literatuur- en wetenschapsgeschiedenis vanaf de Middeleeuwen tot heden. Het instituut vervaardigt wetenschappelijke tekstedities en bronnenpublicaties en heeft daarnaast de taak het Nederlandse literaire erfgoed voor een breed publiek ter beschikking te stellen. Het Instituut verricht ook analytisch en interpretatief onderzoek op de genoemde terreinen en streeft daarbij naar aansluiting bij het onderzoek van universiteiten en collega-instituten in binnen- en buitenland.

Informatietechnologie vormt bij dit alles een belangrijk hulpmiddel: het instituut ontwikkelt programmatuur en doet onderzoek naar de wijze waarop ICT kan worden ingezet bij tekstgericht onderzoek. Kortom: Huygens ING wil een laboratorium zijn waar onderzoeksvragen, teksten en techniek met elkaar in verband worden gebracht en daarbij maakt het keuzes waarbij de behoeften van de onderzoeksgemeenschap en het culturele veld vooropstaan.