Zoeken in Het Geheugen

In Het Geheugen kunt u zoeken door een of meerdere woorden in te vullen in het zoekveld. Daarna klikt u op de rode zoekknop. U krijgt nu een lijst van afbeeldingen gepresenteerd waarin de door u gevraagde zoektermen in de beschrijving voorkomen.

Volgorde van de zoekresultaten

Uw zoekresultaten worden standaard getoond op volgorde van relevantie. De relevantie van een afbeelding is hoger als de zoekterm(en) voorkomen in de titel, of de naam van de maker. 

U kunt de volgorde van de zoekresultaten zelf wijzigen in:

 • alfabetische volgorde op titel
 • alfabetische volgorde op maker
 • alfabetische volgorde op collectie
 • chronologische volgorde voor zover de datering bekend is.

Slimmer zoeken

 Als u niet vindt wat u zoekt, kunnen de onderstaande zoekmethoden u misschien helpen.

Verfijnen

Aan de linkerkant van het scherm ziet u een aantal mogelijkheden om uw zoekvraag te verfijnen. Zo kunt u gerichter zoeken.

 • Zoek in titel: Er wordt nu alleen naar uw zoekterm(en) gezocht in de titels van afbeeldingen
 • Zoek in persoonsnaam: Er wordt nu alleen naar uw zoekterm(en) gezocht in beschrijvingen van personen die op de afbeelding staan.
 • Zoek in maker: Er wordt nu alleen naar uw zoekterm(en) gezocht in de namen van makers van afbeeldingen. (fotografen, schilders, tekenaars, ontwerpers, etc.)
 • Zoek in plaatsnaam: Er wordt nu alleen naar uw zoekterm(en) gezocht in plaatsnamen die in de beschrijving van de afbeelding staan. (Bv: Gezicht op de Nieuwe Kerk te Amsterdam)
 • Zoek in vervaardigingsplaats: Er wordt nu alleen naar uw zoekterm(en) gezocht in de lijst van plaatsnamen waar de afbeeldingen zijn gemaakt.

Filteren

Aan de linkerkant van het scherm ziet u ook een aantal filtermogelijkheden. Hiermee kunt u het aantal zoekresultaten gericht kleiner maken om gemakkelijker te vinden wat u zoekt.

 • Filter op Periode: Een deel van de afbeeldingen op Het Geheugen is voorzien van jaartallen of periodes. U kunt uw zoekresultaten dus beperken tot een bepaald jaar of tijdvak.
 • Filter op Thema: Alle afbeeldingen op Het Geheugen zijn ingedeeld in een aantal thema’s. Dit kan het u gemakkelijker maken om afbeeldingen over bepaalde onderwerpen te vinden.
 • Filter op type object: Alle afbeeldingen in Het Geheugen zijn ingedeeld naar type object. U kunt bijvoorbeeld alleen foto’s zoeken of alleen schilderijen zoeken.
 • Filter op Collectie: Alle afbeeldingen op Het Geheugen horen bij een collectie die ter beschikking is gesteld door een museum, archief, bibliotheek of andere instelling. U kunt bijvoorbeeld alleen afbeeldingen zoeken uit een bepaalde collectie.
 • Filter op Instelling: Met deze filter kunt u afbeeldingen zoeken uit één museum, archief of bibliotheek.

Zoeken met zogenaamde booleaanse operatoren

Door met booleaanse operatoren AND, OR, NOT en PROX te werken in combinatie met aanhalingstekens kunt u preciezer zoeken.

 • Dubbele aanhalingstekens
  Gebruik dubbele aanhalingstekens als u een vaste combinatie van woorden zoekt, bijv. "Koningin Beatrix". U vindt dan niet Prinses Beatrix en Koningin Juliana.
 • AND
  Beide woorden die u invoert moeten voorkomen in de beschrijving van de afbeelding, bijv. Beatrix AND Claus. Dit is de optie die het Geheugen standaard gebruikt als u meer dan één woord in het zoekveld zet.
 • OR
  Tenminste één van beide woorden moet voorkomen in de beschrijving van de afbeelding. Deze optie kunt u gebruiken als er meerdere varianten van een naam of zoekterm mogelijk zijn, bijv. Huijgens OR Huygens.
 • NOT
  Het eerste woord na NOT mag niet voorkomen in de tekst, bijv. koningshuis NOT Nederland
 • PROX
  Zoek op twee woorden die in elkaars nabijheid staan. De maximale afstand is 10 woorden, bijv. Rotterdam PROX Wereldoorlog.

Zoeken met wildcards: * en ?

In uw zoekterm kunt u letter(s) vervangen door * en ? om naar varianten te zoeken van een term. Beide wildcards kunt u niet gebruiken aan het begin van een woord. De wildcards komen vooral van pas als u zoekt naar verschillende vervoegingen of uitgangen van het zelfde woord, bijvoorbeeld stoomboot, stoomtrein, stoommachine, etc. Of als er meerdere (historische) spellingsvarianten van een woord bestaan, bijvoorbeeld vis en visch.

 • *
  De asterisk kan 1 of meer tekens vervangen. Als u bijvoorbeeld Nederland* als zoekterm gebruikt, vindt u ook zoekresultaten met Nederlands, Nederlander, Nederlandse, enz.
 • ?
  Het vraagteken kan 1 enkel teken vervangen. Als u bijvoorbeeld va?antie als zoekterm gebruikt, vindt u zowel zoekresultaten met vacantie als vakantie.

Ten slotte: u kunt ook prioriteiten stellen bij uw zoekvraag. Wanneer u een zoekvraag (met of zonder booleaanse operator) tussen haakjes zet, wordt die eerst afgehandeld, bijv. (Beatrix NOT Claus) AND Drakensteyn.  Dan zoekt Het Geheugen eerst de afbeeldingen waarin Beatrix in de omschrijvingen voorkomt, maar Claus niet.  Pas daarna zoekt het Geheugen in de gevonden afbeeldingen of daarin de zoekterm Drakensteyn voorkomt.