Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
tel: 070 - 340 64 62
Erfgoed van de Oorlog

Erfgoed van de Oorlog

Programma
Het programma Erfgoed van de Oorlog is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en betrof een eenmalige impuls om belangrijk materiaal uit en over de Tweede Wereldoorlog te behouden en het gebruik van dit materiaal te stimuleren. Het programma liep van juni 2007 tot september 2010.

De overheid vindt het van belang dat reflectie op de periode ’40 –’45 en de gevolgen daarvan, kan blijven plaatsvinden aan de hand van het meest waardevolle erfgoedmateriaal. Dat betekent dat unieke materialen en verhalen uit de Tweede Wereldoorlog behouden moeten blijven. Als dit materiaal bovendien voor iedereen goed toegankelijk is, kunnen mensen mede op basis hiervan zich een eigen beeld vormen over deze oorlog en wat die voor Nederland en de wereld heeft betekend.

Organisaties konden bij ‘Erfgoed van de Oorlog’ subsidie aanvragen voor het behouden en toegankelijk maken van hun erfgoedmateriaal, voor het vastleggen van getuigenissen en voor het maken van een toepassing waarin gebruik werd gemaakt van dat erfgoedmateriaal, bijvoorbeeld in de vorm van een documentaire of website.

Nationale WO2-collecties
Het programma Erfgoed van de Oorlog heeft tevens het initiatief genomen voor de vorming van een aantal nationale WO2-collecties. In deze omvangrijke collecties wordt bronmateriaal dat fysiek bij verschillende erfgoedbeherende instellingen ligt, digitaal bijeen gebracht.

De volgende nationale WO2-collecties zijn gevormd:
- Foto’s, kamptekeningen en affiches
- Oral history (Getuigen Verhalen)
- Film en geluidsmateriaal (Oorlog in Blik)
- Indisch Erfgoed
- Oorlogskranten
- Oorlogsdagboeken
- Verzetsliteratuur
- Propagandadrukwerk
- Oorlogsmonumenten

Daarnaast is een digitale archievengids ontwikkeld, waarin alle oorlogsgerelateerde archieven bij Nederlandse archiefinstellingen zijn opgenomen. Museale WO2-deelcollecties zijn eveneens geïnventariseerd en via MusIP te bekijken.

Met de vorming van nationale WO2-collecties beoogt het programma de gebruiker (scholier, wetenschapper, journalist, geïnteresseerde burger) online een zo volledig mogelijk overzicht te bieden van al het materiaal dat zich voor deze materiaalsoorten in Nederland bevindt.

www.tweedewereldoorlog.nl
Naast de nationale WO2-collecties zijn ook veel andere online informatiebronnen over de Tweede Wereldoorlog beschikbaar gekomen. Om de toegankelijkheid van betrouwbare informatie over de Tweede Wereldoorlog te vergroten heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei opdracht gekregen de centrale website http://www.tweedewereldoorlog.nl/ te maken. Op deze site is ook een overzicht van alle eindproducten van het Programma Erfgoed van de Oorlog terug te vinden.

Voorbeelden uit deze collectie Oorlogsdagboeken

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie

Voorbeelden uit deze collectie Propagandadrukwerk en voorlichtingsmateriaal uit WO2

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie

Voorbeelden uit deze collectie Verzetsliteratuur

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie