Utrecht
website Nationale Numismatische Collectie

Geldmuseum

Het Geldmuseum ontstond in 2007 door een fusie van de collecties van de ministeries van OCW (Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet) en Financiën (Muntmuseum) en van de Nederlandsche Bank (Numismatische verzamelingen). Het museum was gehuisvest in het monumentale gebouw van De Munt te Utrecht. De collectie omvatte 388.000 stukken, waar onder munten vanaf de oudheid tot heden, muntproductiemiddelen, bankbiljetten, penningen en gesneden stenen en gerelateerde voorwerpen. De wetenschappelijke bibliotheek bezat ongeveer 50.000 titels.   

Wegens het stopzetten van de subsidie sloot het Geldmuseum per 1 november 2013. Het grootste deel van de collectie, het muntkundige deel, werd ondergebracht bij De Nederlandsche Bank. Een kleiner deel van archeologische en kunsthistorische aard, werd toegevoegd aan de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden.

Voorbeelden uit deze collectie Het noodgeld van de Tweede Wereldoorlog

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie