p/a Dolfijnstraat 11
2024VT Haarlem

Stichting Jacobus van Looy

De Stichting Jacobus van Looy wil de belangstelling voor het werk van de schrijver en schilder bevorderen. De collectie is in langdurig bruikleen bij het Frans Hals Museum en delen hieruit worden incidenteel tentoongesteld. De collectie brieven is ondergebracht in het Letterkundig Museum. Eens in de vijf jaar reikt de stichting de Van Looy-prijs uit aan een dubbeltalent, zoals Van Looy zelf ook was.

Na de dood van Jacobus van Looy in 1930 werd zijn gehele collectie schilderijen, brieven, manuscripten en parafernalia bewaard door zijn vrouw Titia. Zij deed haar uiterste best om de herinnering aan Jacobus levend te houden. Zij liet het huis in Haarlem uitbreiden en richtte een museum in, gewijd aan haar echtgenoot. Zij liet het in 1940 na aan de Gemeente Haarlem.

Na de oorlog besloot de Gemeente Haarlem om het legaat niet te aanvaarden. Het huis en de gehele collectie zouden worden geveild. Om het uiteenvallen van de collectie te voorkomen werd in 1948 de Stichting Jacobus van Looy opgericht. Zij kochten op de veiling een groot deel van de collectie.

Voorbeelden uit deze collectie Correspondentie van de schilder en schrijver Jacobus van Looy

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie