Postbus 1600
3800BP Amersfoort
tel: 033-4217421
fax: 033-4217799
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is, samen met anderen, verantwoordelijk voor de zorg van het Nederlandse culturele erfgoed, zowel roerend als onroerend.

Waar het gaat om monumenten, archeologische vindplaatsen, landschappen, beeldende kunst en kunstnijverheid van (intern)nationaal belang, neemt de dienst het voortouw in behoud, wettelijke bescherming, onderhoud en onderzoek van het erfgoed.

Kwaliteit en duurzaamheid staan daarbij voorop. Wanneer het niet gaat om (intern)nationale waarden pleit de dienst voor een goede omgang met ons erfgoed bij andere overheden en bij publiekrechtelijke en private partijen.

De Rijksdienst is onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Voorbeelden uit deze collectie Instituut Collectie Nederland

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie

Voorbeelden uit deze collectie Monumentenfotografie

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie

Voorbeelden uit deze collectie Verzonken schatten

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie