Decoraties Maastrichts aardewerk, 1836-1969 > Decoreren

De Maastrichtse aardewerkfabrikanten voerden een zeer uitgebreid assortiment, dat voor een belangrijk deel bestond uit eenvoudig, niet-gedecoreerd, wit volksaardewerk. Maar van  begin af aan maakten ze ook een deel van hun producten aantrekkelijker door ze van een decoratie te voorzien. De oudste manier van decoreren was het handschilderen.

In de loop van de tijd werd het scala aan decoratietechnieken steeds uitgebreider. Zo begon men in Maastricht omstreeks 1840 met het toepassen van de techniek van de drukdecors. Aan het eind van de negentiende eeuw stond deze techniek op haar hoogtepunt, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Inmiddels had bij de Maastrichtse aardewerkfabrieken een nieuwe methode van decoreren ingang gevonden. Het gebruik van plakprentjes of decalcomanieplaatjes betekende niet alleen tijdsbesparing bij het aanbrengen van de decoraties, maar maakte het ook mogelijk meer gedetailleerde en meerkleurige voorstellingen op het aardewerk aan te brengen.

Al vóór de Eerste Wereldoorlog kwam ook het decoreren met behulp van sjablonen in gebruik. In de jaren vijftig kwam als meest industriële decoratietechniek het silkscreenen of zeefdrukken tot ontwikkeling.

Al deze verschillende technieken bleven naast elkaar in gebruik.

Lees meer over:
- Handschilderen
- Drukdecors
- Decalcomanie
- Sjablonen
- Silkscreen of zeefdrukken

Voorbeelden uit deze collectie Decoraties Maastrichts aardewerk, 1836-1969

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie