Decoraties Maastrichts aardewerk, 1836-1969 > Bibliografie

Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, EAN 1012: Archief Glas- en aardewerkfabriek Petrus Regout / Sphinx.

Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, EAN 1013: Archief Société Céramique.

F. van den Berge, "Regout-aardewerk uit de negentiende eeuw." Spiegel Historiael 6 (1971), 588-594.

Boerenbont; Honderd jaar Maastrichts aardewerk. (Catalogus Museum het Princessehof, Leeuwarden 1989).

Marie-Rose Bogaers, Drukdecors op Maastrichts aardewerk 1850-1900. (Lochem 1992).

Marie-Rose Bogaers, "'Ik had den moed…' De Maastrichtse aardewerkfabrikant Petrus Regout en de export van zijn zogenaamde 'Engels' aardewerk naar Japan." Antiek 26 (1992), 327-343.

William Graatsma en Wim Mes, Het geheim van de Sphinx; De fabriekscollectie Maastrichts aardewerk. (Maastricht 1999).

Monda Heshusius, Maastrichts aardewerk; Gids voor verzamelaars en liefhebbers van het aardewerk van Petrus Regout/De Sphinx en Société Céramique. (Baarn 1997).

Industrie & Vormgeving in Nederland 1850-1950. (Catalogus Stedelijk Museum, Amsterdam 1985-1986).

Industrion, Museum voor Industrie en Samenleving; Catalogus vaste presentatie. (Kerkrade 2001). Hierin met name de hoofdstukken "Petrus Regout, pottekeuning op een voetstuk?", 9-13; "Uit de carrière van een fabrieksarbeider: het zakboekje van Pierre Jonas.", 14-20; "Maastrichts aardewerk.", 33-38; "De pot op! Van kamergemak tot watercloset.", 84-91.

S. Kruisinga, S. Langeweg e.a., Het Sphinx-terrein. Onderdeel van de noordwestentree van Maastricht. Deelrapport 5 WIAM, Maastricht 2000).

Serge Langeweg, "Made in Maastricht; De aardewerkfabriek van Regout in de 19e eeuw." Spiegel Historiael XXXVII (2002), 22-26.

Maastrichts aardewerk 2; Industriële vormgevers bij de Sphinx 1918-1940.  (Catalogus Bonnefantenmuseum, Maastricht 1980).

Maastrichtse ceramiek uit de 19de eeuw; Tentoonstelling in het Rijksmuseum Amsterdam, 17 februari - 16 mei 1976. (Amsterdam 1976).

Maastrichts keramiek aan de man gebracht 1850-1940. (Catalogus Museum Industrion, Kerkrade 1998).

A.J.Fr. Maenen, Petrus Regout 1801-1878; Een bijdrage tot de sociaal-economische geschiedenis van Maastricht. (Nijmegen 1959).

W.A.A. Mes en A.H. Jenniskens, De Sphinx en haar harmonie. (Maastricht 2000).

S. Minis, "De aardewerkcollectie van de Sphinx-Céramique te Maastricht." Industriële Archeologie 7 (1987), 116-131.

A. Polling, "Boerenbont aardewerk uit de fabriek van Petrus Regout." Antiek 23 (1988), 267-273.

A. Polling, Maastrichtse ceramiek; merken en dateringen. (Lochem 19975).

T. Quik, "Assortiment en ontwerp; Fragmenten uit de recente geschiedenis van de Maastrichtse keramische industrieën." Mededelingenblad Nederlandse Vereniging van Vrienden van de Ceramiek (1983/84), 3-47.

Herbert van Rheeden e.a., W.J. Rozendaal 1899-1971. (Zutphen 1998).

125 & 100 Sphinx-Céramique. (Maastricht 1959).

Piet Tans, Een eeuw kwaliteit; Verleden, heden en toekomst van Mosa bv Maastricht 1883-1983. (z.p. z.j.).

Charles Thewissen (red.), NV Porselein- en Tegelfabriek Mosa Maastricht 1883-1958. (z.p. z.j.).

J.B.M. Vercauteren (red.), Céramique Maastricht. (Rotterdam 1996).

B.J. Visbeek, "Beeldmerken van Frederik Regout." Antiek 14 (1979), 9-33.

Werkgroep Industriële Archeologie Maastricht, Société Céramique Maastricht; Een industrieel-archeologische verkenning. (Maastricht 1989).

Voorbeelden uit deze collectie Decoraties Maastrichts aardewerk, 1836-1969

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie