Decoraties Maastrichts aardewerk, 1836-1969 > Over de collectie

In de bedrijfsarchieven van Sphinx en Société Céramique, die zijn gedeponeerd bij het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (www.shclimburg.nl) in Maastricht, bleef een schat aan zogenaamde decorboeken bewaard. Hierin verzamelden de bedrijven de verschillende decoraties die men op het assortiment aan aardewerk kon aanbrengen. De boeken dienden als voorbeeld voor de decorateurs in de fabriek. Daarnaast maakten verkopers en vertegenwoordigers soms gebruik van de boeken om klanten te laten zien welke decoraties het bedrijf kon leveren.

Het overgrote deel van de decors is afkomstig van het bedrijf van Petrus Regout, dat sinds 1899 Sphinx heette, en van de Société Céramique. Deze twee bedrijven fuseerden in 1958. Daarnaast zijn er in het archief wat losse decors van andere bedrijven gevonden, maar het is vaak niet duidelijk hoe die in het archief van Sphinx terecht zijn gekomen. Ook is een aantal drukdecors van de NV Faïencerie de Nimy te Nimy-les-Mons in België opgenomen. Deze aardewerkfabriek werd in 1921 door Société Céramique overgenomen.

De bewaard gebleven decors beslaan de periode van omstreeks 1850 tot 1969. De collectie die bijna 18.000 nummers omvat, is geheel opgenomen in Het Geheugen. Het is echter onmogelijk deze collectie te presenteren als een afgerond stuk onderzoek. Daarvoor is omvang en diversiteit van de collectie te groot, en zijn er te weinig detailstudies beschikbaar over het gebruik van verschillende decoratietechnieken bij de Maastrichtse aardewerkbedrijven.
De collectie in Het Geheugen maakt in de eerste plaats de collectie bewaard gebleven decors in zijn geheel voor iedere belangstellende toegankelijk.

De onderzoeker die meer wil weten kan terecht bij de archieven in het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg en de collecties aardewerk en modellen in bezit van het Continium en de gemeente Maastricht. De collectie Maastrichts aardewerk is grotendeels gedigitaliseerd en online te doorzoeken.

Voorbeelden uit deze collectie Decoraties Maastrichts aardewerk, 1836-1969

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie