Suriname in kaart gebracht > Kaarten

The estuary of the Suriname river can be seen on a map in a guidebook for navigating officers dating from 1764Te zien zijn enkele honderden kaartbladen van Suriname en Guyana, vanaf circa 1600 tot heden. Deze bladen zijn deels in bruikleen van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap.

Aanvankelijk worden er overzichtskaarten van Guyana gemaakt. Vanaf circa 1660 wordt het gebied tussen de Marowijne en de Corantijn opgemeten. Plantages en plantagecomplexen langs de grote rivieren worden gedetailleerd in kaart gebracht. De opmetingen dragen bij aan belangrijke overzichtskaarten van geheel Suriname zoals van De Lavaux in 1737, Van Sypesteyn in 1850 en Cateau van Rosevelt en Van Lansberge in 1882. Het accent ligt daarbij vooral op het noordelijke kustgebied. Door de eeuwen heen verschijnen er plattegronden van Paramaribo.

Afgezien van landkaarten moet men kunnen beschikken over hydrografische kaarten van de verraderlijke, ondiepe wateren voor de kust en de riviermondingen. Verder zijn er thematische kaarten met onderwerpen als bodemgesteldheid, bodemgebruik, agrarische producten, geologie en delfstoffen.

In het derde kwart van de 20e eeuw komen tenslotte de topografische kaartwerken tot stand op de schaal 1:40.000 (noordelijke helft) en 1:100.000 (geheel Suriname) onder leiding van het Centraal Bureau Luchtkartering.

Ga naar de objecten:
De Lavaux
Cateau van Rosevelt en Van Lansberge

Voorbeelden uit deze collectie Suriname in kaart gebracht

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie