Suriname in kaart gebracht > Bibliografie

Deze bibliografie is niet uitputtend. We geven u enkele algemene titels. Naar meer specialistische werken wordt bij de objecten zelf verwezen.

Bakker, Eveline et al.
Geschiedenis van Suriname : van stam tot staat. – 2e herz. dr. - Zutphen: Walburg Pers, 2000. - 176 p. ;ill..; 28 cm. - ISBN 9057301229

Bubberman, F.C.
Links with the past : history of the cartography of Suriname, 1500-1971 = Schakels met het verleden : de geschiedenis van de cartografie van Suriname, 1500-1971 = Eslabones con el pasado : la historia de la cartografía de Suriname, 1500-1971 / F.C. Bubberman ... [et al.] ; ed. by C. Koeman.- Amsterdam : Theatrum Orbis Terrarum, 1973. - xii, 179 p

Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië / onder red. van H.D. Benjamins en Joh. F. Snelleman. - 's-Gravenhage [etc.] : Nijhoff [etc.], 1914-1917. - XII, 782 p. : tab. ; 27 cm + 3 krt. -Met reg

Encyclopedie van Suriname / hoofdred: C.F.A. Bruijning, J. Voorhoeve ; samensteller W. Gordijn; Stichting Encyclopaedie van Suriname. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 1977. - 716 p. : ill. ; 26 cm. – ISBN 90-10-01842-3

Kempen, Michiel van
Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur / Michiel van Kempen ; [eindred.: Gerard Sonnemans]. – Breda : De Geus, 2003. - Collatie: 2 dl. : ill. ; 31 cm. – ISBN 90-445-0277-8

Temminck Groll, C.L.
De architektuur van Suriname : 1667-1930 / door C.L. Temminck Groll (tekst, samenst. en foto's...), A.R.H. Tjin A Djie (coördinatie in Suriname) ... [et al.]. – Zutphen : Walburgpers, 1973. – 363 p. : ill. ; 29 cm + Vouwblad: landkaart enz. – (Suriname en zijn historie ; 2). – Met 1 losse bijl. - ISBN 90-6011-451-5

Voorbeelden uit deze collectie Suriname in kaart gebracht

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie