Illegale pamfletten en brochures

Een collectie van NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

Tijdens de Duitse bezetting van Nederland werd op grote schaal verzet gepleegd en dat gebeurde op allerlei manieren. Eén daarvan was het vervaardigen en verspreiden van illegaal drukwerk, zoals kranten, pamfletten en brochures. Hierin werd vaak gereageerd op actuele gebeurtenissen. De publicaties riepen tegelijk ook op tot het plegen van verzet, of om geen gehoor te geven aan de bepalingen van de bezetters.

De illegaliteit was verdeeld in vele groepen met elk hun eigen religieuze of maatschappelijke ideeën. Voor een deel werkte dit door in de teksten die illegaal verspreid werden. De onderwerpen die er in behandeld worden zijn zeer divers.

De collectie in Het Geheugen bevat zo een 1000 illegale pamfletten (ca. 1750 pagina's) en 300 illegale brochures (ca. 5000 pagina's).

Voorbeelden uit deze collectie Illegale pamfletten en brochures

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie