Illegale pamfletten en brochures > Illegale brochures

Deze deelcollectie bestaat uit zo een 300 geschriften die vanuit de illegaliteit verspreid werden. In de meeste gevallen gebeurde dit anoniem, soms voorzien van een (al dan niet gefingeerde) auteursnaam. Onder de auteurs bevinden zich kopstukken uit het verzet zoals Koos Vorrink en J. Scheps.

Net als bij de pamfletten werden de brochures gebruikt om scherp stelling te nemen tegenover de Duitse bezetting. En om stelling te nemen tegen de directe en indirecte gevolgen van de bezetting voor de Nederlandse samenleving en de Nederlandse burgers.

Verder werden deze brochures gebruikt om uitvoerige verhandelingen te houden over de manier waarop de samenleving na de oorlog ingericht zou moeten zijn. Hierbij kwamen zeer uiteenlopende maatschappijvisies aan de orde. Het (min of meer) georganiseerde verzet kwam namelijk voort uit alle lagen van de bevolking en uit alle ideologische en religieuze richtingen. Al deze verschillende - en soms tegenstrijdige - opvattingen vonden hun weg in dit soort brochures.

De brochures hadden uiteindelijk één gemeenschappelijk doel: het ondermijnen van de macht en de invloed van de bezettingsmacht. Naast oorspronkelijk voor dit doel geschreven teksten zijn ook bestaande teksten (soms van buitenlandse herkomst) hiervoor gebruikt.

Voor de oplagecijfers en de fysieke verschijningsvorm van deze brochures geldt hetzelfde als hierboven is opgemerkt over de pamfletten.

Voorbeelden uit deze collectie Illegale pamfletten en brochures

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie