Illegale pamfletten en brochures > Over de collectie

Tijdens de bezetting van Nederland leefde bij velen een afkeer ten aanzien van de Duitse bezetters. Na het uitbreken van de oorlog ontstond er de behoefte om door middel van drukwerk uiting te geven aan deze afkeer. Ook probeerden de verzetsstrijders op die manier een geest van verzet en weerbaarheid op te roepen en te stimuleren bij grote delen van de bevolking. Dat resulteerde in een grote hoeveelheid materiaal dat in het geheim werd vervaardigd. Dit materiaal werd ook in het geheim en met alle risico's van dien verspreid. De oplagen van al deze illegale uitgaven en de wijze van verspreiding verschilden onderling nogal.

Het in het in bezit hebben van dergelijke illegale of clandestien vervaardigde uitgaven was al strafbaar. Het is dus opvallend dat veel van dit materiaal bewaard is gebleven. Historici mogen van een groot geluk spreken dat niet veel meer verloren is gegaan.

Na de oorlog was dr. L. de Jong directeur van het instituut voor oorlogsdocumentatie. De Jong en zijn medewerkers hebben bij herhaling oproepen gedaan aan de bevolking om juist ook dit soort materiaal aan het instituut af te staan. In ruime mate is hierop gereageerd. Op deze manier is een opvallend breed geschakeerde verzameling illegale uitgaven tot stand gekomen. Nog steeds komen via schenkingen en nalatenschappen relevante aanvullingen op deze verzameling voor. Hierdoor is het mogelijk dat er na verloop van tijd meer documenten fysiek raadpleegbaar zijn op het instituut dan digitaal via deze website.

Voorbeelden uit deze collectie Illegale pamfletten en brochures

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie