Illegale Fotografie tijdens de Duitse bezetting

Een collectie van Nederlands Fotomuseum

In de periode van de Duitse bezetting werd er veel gefotografeerd - ondanks censuur, verbod en materiaalschaarste. Met gevaar voor eigen leven en dat van anderen namen de fotografen de camera ter hand. Zij werden gedreven door de behoefte tot documentatie van de uitzonderlijke maatschappelijke omstandigheden en legden zonder artistieke pretenties en onverbloemd vast wat niet vergeten zou mogen worden.

Foto's die ons een beeld geven van de gevolgen van de Duitse bezetting: honger en schaarste, jodenvervolging, verwoestingen en verzet. Sommige foto’s werden iconen van het doorstane leed, andere foto’s bleven lang voor het grote publiek verborgen. Deze collectie negatieven, afdrukken en albums uit de bezettingsperiode is in beheer bij het Nederlands fotomuseum in Rotterdam.

Voorbeelden uit deze collectie Illegale Fotografie tijdens de Duitse bezetting

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie