Frederik Muller Historieplaten

Een collectie van Rijksmuseum

In deze digitale collectie worden twee grote oorlogen uit de Nederlandse geschiedenis in beeld gebracht. Eén bekende en één minder bekende: de Nederlandse Opstand (1568-1648) en de Spaanse Successieoorlog (1701-1714).
Gebeurtenissen, plaatsen en personen uit deze oorlogen zijn op uiteenlopende manieren in beeld gebracht op spotprenten, kaarten en plattegronden, propagandamateriaal, nieuwsprenten en historieprenten.

De twee selecties van prenten en tekeningen zijn gemaakt uit de collectie Frederik Muller Historieplaten in het Prentenkabinet van het Rijksmuseum. Deze verzameling herbergt ca. 30.000 werken op papier met voorstellingen van de geschiedenis van Nederland vanaf de vroegste tijd tot ca. 1880. De collectie bevat materiaal dat ten tijde van bijzondere gebeurtenissen is vervaardigd, maar ook latere verbeeldingen van bepalende momenten uit de geschiedenis.

Voorbeelden uit deze collectie Frederik Muller Historieplaten

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie