Frederik Muller Historieplaten > De Nederlandse Opstand (1568-1648)

De troon van de hertog van Alva. Anoniem, 1569. Gravure.

De Nederlandse Opstand of Tachtigjarige Oorlog is de strijd in de Nederlanden in de jaren 1568-1648 die begon toen een deel van het Habsburgse rijk zich verzette tegen het in hun ogen onrechtvaardige bestuur van de Spaanse koning Filips II.

Militair en religieus conflict
Tijdens de Opstand kreeg de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden gaandeweg concreet vorm. Willem van Oranje groeide aan het begin van de strijd uit tot de leider van de opstand. Deze militaire strijd werd later onder zijn zonen Maurits en Frederik Hendrik uitgevochten door het Staatse leger.
De strijd voor geloofsvrijheid is onlosmakelijk verbonden met de opstand. De reformatorische stromingen kwamen in opstand tegen de overheersende machtsstructuur van de katholieke kerk die door de Spanjaarden werd opgelegd.

Nieuws en Propaganda
Uit de collectie Frederik Muller Historieplaten is een selectie gemaakt van ca. 3600 objecten die de Opstand op uiteenlopende wijze illustreren. Voor een groot deel betreft dit prenten waarmee het publiek op de hoogte werd gebracht van actuele gebeurtenissen tijdens het verloop van de oorlog. Beroemd zijn bijvoorbeeld de beeldverslagen die door Frans Hogenberg en zijn atelier vanuit Keulen werden vervaardigd en uitgegeven. Met propagandaprenten zochten de betrokken partijen steun voor hun idee├źn en strijd. Van een meer praktisch belang zijn de militaire instructies voor soldaten van het Staatse leger die door Jacob de Gheyn in zijn Wapenhandelinghe in beeld zijn gebracht.

Voorbeelden uit deze collectie Frederik Muller Historieplaten

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie