Frederik Muller Historieplaten > Over de collectie

 

Portret van Frederik Muller (1817-1881). Petrus Johannes Arendzen, ca. 1879. Ets en droge naald.

Het Rijksmuseum Amsterdam bezit een rijke verzameling voorwerpen over de geschiedenis van Nederland. De collectie Frederik Muller vormt vandaag één van de belangrijkste en omvangrijkste bronnen voor de verbeelding van de geschiedenis van Nederland, vanaf de vroegste tijd tot ca. 1880. De verzameling - ook wel atlas genoemd - is in de jaren 1850-1880 opgebouwd door de Amsterdamse boekhandelaar, uitgever en verzamelaar Frederik Muller.

Belangrijkste aankoop
In 1881 is de atlas verworven door de Staat der Nederlanden en werd deze geplaatst in het Rijksmuseum. Met de Atlas Frederik Muller verwierf het Rijksmuseum één van de belangrijkste - zo niet dé belangrijkste - collectie historieprenten in Nederland; de directie sprak in 1881 van de belangrijkste aankoop sinds het begin van de negentiende eeuw.

Zeer omvangrijk en divers
De collectie is in verschillende opzichten zeer divers. Zij bestaat voor het grootste deel uit losse prenten van Nederlandse en internationale kunstenaars, maar bevat ook tekeningen en een klein aantal foto’s. Een belangrijk onderdeel wordt gevormd door de gebonden werken, meer dan honderd geïllustreerde uitgaven en plaatwerken. De collectie bevat werk van vermaarde Nederlandse kunstenaars uit de Gouden Eeuw maar ook zeer schaars anoniem drukwerk dat vaak alleen nog binnen deze collectie in unica aanwezig is. In de jaren na de verwerving is de oorspronkelijke kernverzameling continu uitgebreid en aangevuld.

Voorbeelden uit deze collectie Frederik Muller Historieplaten

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie