Digitale Atlas Geschiedenis

Een collectie van Rijksmuseum

 

Tekening van een penning ter ere van de gebroeders De Witt, 1672

Het Rijksmuseum Amsterdam bezit een rijke verzameling voorwerpen over de geschiedenis van Nederland. Hiertoe behoren onder meer de belangrijke en uitgebreide collecties historieprenten en historiepenningen.

Hieruit is, aangevuld met enkele relevante objecten, een ruime selectie gemaakt om vier belangrijke jaren uit de Nederlandse geschiedenis te belichten:

- 1618/1619 - de jaren waarin de gereformeerde kerk op de Synode van Dordrecht als publieke kerk bevestigd werd en waarin de machtsstrijd tussen Maurits van Oranje en Johan van Oldenbarnevelt in het voordeel van de eerste werd beslist;
- 1648 - het jaar van de Vrede van Munster, die een eind maakte aan de Tachtigjarige Oorlog en de erkenning bracht van de Republiek der Verenigde Nederlanden als onafhankelijke staat;
- 1672 - het ‘Rampjaar' waarin de Republiek door Engeland, Frankrijk en de bisschoppen van Keulen en Munster werd aangevallen en door het oog van de naald glipte;
- 1695 - de periode waarin Willem III als koning van Engeland en stadhouder zijn macht als Europees heerser definitief vestigde.

Het betreft hier uitdrukkelijk een selectie. Momenteel werkt het Rijksmuseum aan de volledige ontsluiting van de collecties, die t.z.t. uiteraard ook digitaal beschikbaar worden gesteld. Hierdoor ook zijn de gegevens van de hier getoonde objecten niet in alle opzichten up-to-date.

Voorbeelden uit deze collectie Digitale Atlas Geschiedenis

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie