Centsprenten van de Koninklijke Bibliotheek > Verantwoording

De aanleiding voor het digitaliseren van deze collectie centsprenten was de eerder genoemde schenking van meer dan duizend centsprenten in 2007.

'Het moedig moord tooneel by Lypsichs Oorlogs Velden = Théatre de la guerre, présage du malheur', P.J. Brepols en Mindermann en Comp., tussen 1817-1833.

Datering van centsprenten is problematisch, omdat er weinig informatie beschikbaar is. Vaak is het enige betrouwbare gegeven de jaren van werkzaamheid van de uitgevers of drukkers. Dankzij het werk van Maurits de Meyer De volks- en kinderprent in de Nederlanden van de 15e tot de 20e eeuw kunnen veel prenten die geen uitgeversnaam bevatten worden toegeschreven aan een uitgever. Soms staat er wel een naam op de prent, maar dat kan ook een zogenaamde ‘wederverkoper’ zijn. Het was namelijk gewoonte om bij een behoorlijke afname de naam van de wederverkoper op de prent af te drukken. Wanneer dat het geval is, is dat in de beschrijving aangegeven.
Sinds 2014 is er een belangrijke bron voor informatie over centsprenten bijgekomen: KVCS (Kinderprenten, volksprenten, centsprenten, schoolprenten: populaire grafiek in de Nederlanden 1650-1950 / Nico Boerma, Aernout Borms, Alfons Thijs, Jo Thijssen).

Voorbeelden uit deze collectie Centsprenten van de Koninklijke Bibliotheek

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie