Centsprenten van de Koninklijke Bibliotheek > Meer informatie

Er zijn meerdere instellingen waar collecties centsprenten beheerd worden. De grootste verzameling is die van het Rijksprentenkabinet in Amsterdam. Deze collectie is nog niet digitaal beschikbaar. Ook het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem heeft een belangrijke collectie, evenals de Zeeuwse Bibliotheek.

Kinderprenten, volksprenten, centsprenten, schoolprenten : populaire grafiek in de Nederlanden 1650-1950 / Nico Boerma, Aernout Borms, Alfons Thijs, Jo Thijssen ; met enkele bijdragen van Philip Breuker, Pascal Lefèvre. - Nijmegen : Vantilt, 2014. - ISBN: 978-94-6004184-6

Centsprenten : massaproduct tussen heiligenprent en stripverhaal / Aernout Borms. - Uitgeverij ‘d Jonge Hond ism de Koninklijke Bibliotheek, 2010. - ISBN: 978-90-89101-70-9

'Leerzame prentjens voor de jeugd': schoolprenten van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen / Jo Thijssen. - Utrecht : Matrijs, cop. 2009. - Uitg. in samenw. met de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. - ISBN 978-90-5345-373-5 geb.

Decoratieve prenten met geschreven wensen : 1670-1870 / Leontine Buijnsters-Smets. - Nijmegen : Vantilt, cop. 2007. - ISBN 978-90-77503-79-9 geb.

Kinderprenten van Brepols / Patricia Vansummeren. - [Turnhout] : Brepols, cop. 1996. - Uitg. t.g.v. het tweehonderdjarig bestaan van Drukkerij en Uitgeverij Brepols bij de tentoonstelling 'Van mannekensblad tot stripverhaal' in het Volkenkundemuseum te Antwerpen. - ISBN 90-5622-012-8 geb.

Centsprenten : Nederlandse volks- en kinderprenten = Catchpennyprints : Dutch popular- and childrenprints / inl. en catalogus C.F. van Veen ; [vert. Particia Wardle]. - Amsterdam : Rijksmuseum/Rijksprentenkabinet, 1976.

Drie eeuwen Noordnederlandse kinderprenten / C.F. van Veen. - 's-Gravenhage : Van Hoeve, 1971. - ISBN 90-222-0218-6

Volksprenten in de Nederlanden, 1400-1900 : religieuze, allegorische, satirische en verhalende prenten, speelkaarten, ganzen- en uilenborden, driekoningenbriefjes, nieuwjaarsprenten / Maurits de Meyer. - Amsterdam : Scheltema & Holkema etc. ; Antwerpen : Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, 1970.

De volks- en kinderprent in de Nederlanden van de 15e tot de 20e eeuw / door Maurits de Meyer ; met de medew. van G. Koch-de Meyer en W.C. van Kuyk. - Antwerpen ; Amsterdam : Standaardboekhandel, 1962.

Zie ook:

Voorbeelden uit deze collectie Centsprenten van de Koninklijke Bibliotheek

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie