Catchpenny prints of the Koninklijke Bibliotheek > More information

There are several institutions holding collections of catchpenny prints. The largest collection is that of the Rijksprentenkabinet in Amsterdam. This collection has not yet been made digitally accessible. The Nederlands Openluchtmuseum [Dutch National Heritage Museum] in Arnhem also holds an important collection, as do the Zeeuwse Bibliotheek.

Kinderprenten, volksprenten, centsprenten, schoolprenten : populaire grafiek in de Nederlanden 1650-1950 / Nico Boerma, Aernout Borms, Alfons Thijs, Jo Thijssen ; met enkele bijdragen van Philip Breuker, Pascal Lefèvre. - Nijmegen : Vantilt, 2014. - ISBN: 978-94-6004184-6

Centsprenten : massaproduct tussen heiligenprent en stripverhaal / Aernout Borms. - Uitgeverij ‘d Jonge Hond in cooperation with the Koninklijke Bibliotheek, 2010.  - ISBN: 978-90-89101-70-9

'Leerzame prentjens voor de jeugd': schoolprenten van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen / Jo Thijssen. - Utrecht : Matrijs, 2009. - Uitg. in samenw. met de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. - ISBN 978-90-5345-373-5.

Decoratieve prenten met geschreven wensen : 1670-1870 / Leontine Buijnsters-Smets. - Nijmegen : Vantilt, 2007. - ISBN 978-90-77503-79-9.

Kinderprenten van Brepols / Patricia Vansummeren. - [Turnhout] : Brepols, 1996. - Uitg. t.g.v. het tweehonderdjarig bestaan van Drukkerij en Uitgeverij Brepols bij de tentoonstelling 'Van mannekensblad tot stripverhaal' in het Volkenkundemuseum te Antwerpen. - ISBN 90-5622-012-8.

Centsprenten : Nederlandse volks- en kinderprenten = Catchpennyprints : Dutch popular- and childrenprints / introd. and catalogue C.F. van Veen ; [transl. Particia Wardle]. - Amsterdam : Rijksmuseum/Rijksprentenkabinet, 1976.

Drie eeuwen Noordnederlandse kinderprenten / C.F. van Veen. - 's-Gravenhage : Van Hoeve, 1971. - ISBN 90-222-0218-6

Volksprenten in de Nederlanden, 1400-1900 : religieuze, allegorische, satirische en verhalende prenten, speelkaarten, ganzen- en uilenborden, driekoningenbriefjes, nieuwjaarsprenten / Maurits de Meyer. - Amsterdam : Scheltema & Holkema etc. ; Antwerpen : Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, 1970.

De volks- en kinderprent in de Nederlanden van de 15e tot de 20e eeuw / by Maurits de Meyer ; met de medew. van G. Koch-de Meyer en W.C. van Kuyk. - Antwerpen ; Amsterdam : Standaardboekhandel, 1962.

See also:

Examples from this collection Catchpenny prints of the Koninklijke Bibliotheek

View all images of this collection