Boekillustratoren Jan en Casper Luyken > Gebruik van de collectie

Algemeen

Sinds 2004 is de gehele Luyken collectie gedigitaliseerd en beschreven. Gezien de grootte van deze collectie is hierbij gekozen voor een snelle, praktische aanpak, met als resultaat:

  1. digitale afbeeldingen van de gehele collectie prenten en tekeningen De meeste losse prenten zijn afkomstig uit boeken. Vaak zijn daarbij ook tekstpagina’s bewaard, waaruit men kan afleiden uit welke druk een bepaalde prent afkomstig is. Deze tekstpagina’s zijn ook allemaal afzonderlijk als prent beschreven.
  2. een basale beschrijving van de prenten en tekeningen. Deze is gemaakt aan de hand van de digitale afbeeldingen, zonder autopsie, d.w.z. de prenten en tekeningen zelf zijn in de meeste gevallen niet bekeken. Hierdoor zijn eventuele bijbehorende aantekeningen op bijvoorbeeld het opzetkarton niet in de beschrijving meegenomen.
  3. globale onderwerpsontsluiting. De collectie is doorzoekbaar op onderwerp. Er zijn tien onderwerpen onderscheiden: beroepen, cartografie, emblemata, geneeskunde, geschiedenis, kunst, letterkunde, natuurwetenschappen, reizen, religie/bijbel/filosofie.

Prenten en tekeningen

Jan Luyken, Bibliotheek vanden Groot Hartoogh van Toscanen, 1689

In de uitgebreide gegevens van de prenten en tekeningen staat ook het daarmee corresponderende prentnummer uit de oeuvrecatalogus Van Eeghen/Van der Kellen vermeld. In de oeuvrecatalogus staat de complete beschrijving. Een K achter dit nummer betekent, dat het een kopie prent naar het originele exemplaar betreft. Er zijn kruisverwijzingen naar een bijbehorende tekening en andere versies e.d. van de prent.

Boeken

De boeken zullen op een later moment worden opgenomen. Volledige beschrijvingen staan -met verwijzing naar de Van Eeghen/Van der Kellen–prentnummers- in de boekencatalogus Klaversma/Hannema (zie bibliografie).

Er bevinden zich in de collectie ook boeken, waarin helemaal geen illustraties van Jan en/of Casper Luyken voorkomen. In dat geval maken zij deel uit van een serie, waarvan één of enkele delen wel illustraties van hen bevatten.

Meer informatie

Voor meer informatie en voor het eventueel raadplegen van de collectie kunt u zich wenden tot de informatiebalie van de afdeling Collectie van het Amsterdams Historisch Museum. De informatiebalie is iedere werkdag van 13.00 - 15.00 uur direct telefonisch bereikbaar (020-5231760). Buiten deze uren kunt u uw boodschap inspreken op de voicemail van dit toestel, waarna u uiterlijk dezelfde of de volgende werkdag teruggebeld wordt.

E-mail: infocollectie@ahm.amsterdam.nl.

Voorbeelden uit deze collectie Boekillustratoren Jan en Casper Luyken

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie