Boekillustratoren Jan en Casper Luyken > Bibliografie

Selectie uit de verschenen literatuur over Jan en Casper Luyken:

Barnes, D.R., The butcher, the baker, the candlestick maker : Jan Luyken’s mirror of the 17th-Century Dutch daily life. - Hempstead/ New York: Hofstra Museum/Hofstra University, 1995
Barnes, D.R., Playing, learning, working in Amsterdam´s golden age : Jan Luyken´s mirrors of daily life. - Hempstead/New York: Hofstra Museum/Hofstra University, 2004
Barnes, D.R., Spelen, leren en werken in de Gouden Eeuw : het leven volgens Jan Luyken (1649-1712). -Amsterdam: Amsterdams Historisch Museum, 1997
Eeghen, I.H. van, Catalogus 206 Ambachten naar Jan en Casper Luyken; inl. door I.H. van Eeghen. - Amsterdam: H.D. Pfann, 1976
Eeghen, I.H. van, ‘Antoni de Winter en de 100 ambachten’, Maandblad Amstelodamum 63(1976) p. 25-30
Eeghen, I.H. van, ‘De zonde en inkeer van Jan Luyken’, Jaarboek Amstelodamum 82(1990) p. 87-118
Eeghen, I.H. van, ‘Drie vrouwen rondom Jan Luyken : nieuwe vondsten over Maria de Oudens, Barber Wiggers en Annitje van Vliet’, Jaarboek Amstelodamum. 83(1991) p. 139-146
Eeghen, I.H. van, ‘Jan Luyken (1649-1712) and Casper Luyken (1672-1707): Dutch Illustrators’, in: C. Berkvens- Stevelinck e.a (red.). Le magasin de l’univers: The Dutch Republic as the center of European book trade: papers presented at the International Colloquium, held at Wassenaar, 5-7 july 1990. - Leiden: Brill, 1992, p. 129-142
Eeghen, I.H. van, ‘Jan Luyken en zijn bloedverwanten’, Doopsgezinde bijdragen : nieuwe reeks 16(1990) p. 65-112
Eeghen, P. van, Jan Luyken en zijne bloedverwanten. - Amsterdam: s.n., 1889
Eeghen, P. van en J.P. van der Kellen, Het werk van Jan en Casper Luyken. - Amsterdam: Frederik Muller & Co, 1905. 2 delen.
Gelderblom, A.J. ‘Binnen en buiten. Symboliek in de emblemen van Jan Luyken’, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1999, p. 18-32 [ook integraal op www.dbnl.nl]
Horst, I.B., ‘Like calls to like : the graphic art of Jan Luyken at the end of the twentieth century’, in: Nop Maas, Waardeloos oud papier : feestbundel bij het tienjarig bestaan van Bubb Kuyper Veilingen Boeken en Grafiek, 1986-1996. - Haarlem: Bubb Kuyper, 1996, p. 39-42
‘Jan Luyken (1649-1712)’, Maandblad Amstelodamum 36(1949) p. 65-68
Klaversma, N. en K. Hannema, Jan en Casper Luyken te boek gesteld. Catalogus van de boekencollectie Van Eeghen in het Amsterdams Historisch Museum. - Hilversum: Verloren, 1999
Klaversma, N. ‘Bewijzen van verknochtheid : de familie Van Eeghen en de collectie van het Amsterdams Historisch Museum’, Jaarboek Amstelodamum 93(2001) p. 32-43
‘Kort Verhaal van het godvruchtig leven en Zalig afsterven van Joannes Luiken’, in: Jan Luyken, Des Menschen Begin, Midden en Einde; Vertoonde het Kinderlyk Bedryf en Aanwas, In Een en vijftig Konstige Figuuren. - Amsterdam: Wed: P: Arentz en K. Vander Sys, 1712.
Luyken, J. Duytse Lier / met inl. en aantek. door A.J. Gelderblom, A.N. Paasman en J.W. Steenbeek. - Amsterdam 1996. (Alfa : literaire teksten uit de Nederlanden)
Plak, A., ‘Portfolio met tekeningen en prenten van Jan Luyken (1649-1712)’, Doopsgezinde bijdragen : nieuwe reeks 25(1999) p. 85-112
Raasveld, P.P., ‘Kijken, lezen en zingen : embleem en lied als betekeniseenheid in Jan Luykens Vonken der liefde Jesu (1687) en De zedelyke en stichtelyke gezangen (1709)’, De Zeventiende Eeuw 11(1995) p. 198-209
Veld, van ’t H., Beminde Broeder die ik vand op ’s werelts pelgrims wegen. Jan Luyken (1699-1712) als illustrator en medereiziger van John Bunyan (1628-1688). - Amsterdam: 2000
Visser, P. “De pelgrimage van Jan Luyken door de doopsgezinde boekenwereld” In: Doopsgezinde bijdragen : nieuwe reeks 25(1999) p. 167-195
Wagner, M. en M. Jonker. Jan Luiken Het Menselyk Bedryf. Tekeningen in pen en penseel. Haarlem: Becht,1987.

Links:

www.dbnl.nl
www.bntl.nl
www.bibliopolis.nl

Voorbeelden uit deze collectie Boekillustratoren Jan en Casper Luyken

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie