Straatliederen > Rechten

Wij hebben getracht om in samenwerking met de rechtenorganisaties alle rechthebbenden te achterhalen. Mochten er desondanks liedteksten of melodieën op de website zijn afgebeeld waarop u meent rechten te hebben, dan vernemen wij dat graag. Wij zullen de rechthebbenden om toestemming vragen voor het gebruik op deze website en zonodig zullen de betreffende afbeeldingen van de site verwijderd worden.

Voor wat betreft de liedjes van de Top 30 hebben wij een licentie verkregen van Buma Stemra en Musicopy voor het afbeelden van de betreffende liedbladen, melodieën en de muzieknotatie evenals voor het ten gehore brengen van deze liedjes. Alle betrokken artiesten hebben toestemming verleend voor het gebruik van hun uitvoering van de liedjes op de website.

Wij wijzen er met nadruk op dat de op de site te beluisteren liedjes niet mogen worden gedownload of op enigerlei andere wijze worden verspreid of vermenigvuldigd.

Wanneer u van plan bent om liedjes of melodieën uit te voeren en op te nemen die op deze site zijn afgebeeld kunt u contact opnemen met Buma Stemra,  met Musi©opy wanneer u de melodieën wilt vermenigvuldigen en met Sena wanneer u de liedjes wilt laten horen in uw bedrijf of op uw website.

Voorbeelden uit deze collectie Straatliederen

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie