Straatliederen

Een collectie van Meertens Instituut, Koninklijke Bibliotheek

 Johan van Hell, Straatzangers, 1928 - Teylers Museum, Haarlem

Straatzangers zoals op het schilderij van Johan van Hell zijn nog maar zelden op markten en pleinen te horen. Toch was het eeuwenlang een vertrouwd straatbeeld. Straatzangers brachten een scala aan liederen ten gehore, van moord- en rampliederen tot vaderlandse klassiekers, van sentimentele krakers tot bijtende spotliederen. Populaire liedjes verschenen in gedrukte liedbladen en kleine brochures die op straat werden verkocht.

In de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw ontstonden twee omvangrijke verzamelingen van deze straatliedjes, die nu bewaard worden door de Koninklijke Bibliotheek en het Meertens Instituut. In 2002 startte een door het ministerie van OCW gesubsidieerd samenwerkingsproject om deze collectie met volks- en straatliederen te digitaliseren. De website toont meer dan 7000 liedbladen en brochures met bijna 15.000 liedjes.

De populairste melodieën zijn op deze site te beluisteren, waarbij de oorspronkelijke tekst wordt gezongen door een keur aan hedendaagse Nederlandse zangers en zangeressen (onder wie Freek de Jonge, Nico van der Meel, Maarten van Roozendaal, Mieke Stemerdink en anderen).

Voorbeelden uit deze collectie Straatliederen

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie