Protestantse portretten

Een collectie van Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit, afdeling Bijzondere Collecties, Museum Catharijneconvent

 

Dominee Ten Kate met opgeheven vingertje

Eeuwenlang was de predikant een centrale figuur in dorp of stad vanwege zijn rol als ‘herder' maar ook als ‘leraar'. In een tijd zonder televisie kon hij, als gestudeerd man, oude waarheden verkondigen óf nieuwe denkbeelden verspreiden.

Naar schatting zijn er enkele tienduizenden protestantse theologen in Nederland werkzaam geweest, in alle soorten en maten waaraan het protestantisme zo rijk is: doopsgezinden en lutheranen, hervormden, remonstranten en gereformeerden.

Van slechts een klein deel van hen zijn portretten bekend; meestal van hen die een grotere stad dienden of het brachten tot hoogleraar. De prenten vonden aftrek bij hun bewonderaars die zich daarbij een Bijbeltekst uit Hebreeën voor ogen stelden: ‘Gedenkt uw voorgangers'. De hier getoonde portretten komen uit de verzameling van Museum Catharijneconvent in Utrecht en de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Voorbeelden uit deze collectie Protestantse portretten

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie