Nederlands-Indië in foto's, 1860-1940 > KITLV

Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) in Leiden - opgericht in 1851 - is een toonaangevend centrum in de wereld voor het geestes- en sociaal wetenschappelijk onderzoek over Indonesië, Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba. De unieke collectie boeken, manuscripten, prenten en foto’s trekt onderzoekers uit de hele wereld.

Het KITLV begon met het verzamelen van foto’s omstreeks 1890. De bedoeling was het beeld van Nederlands Oost- en West-Indië op allerlei terrein te documenteren. De toenmalige adjunct-secretaris, G.P. Rouffaer, legde de grondslag voor de verzameling. In de jaren zestig van de twintigste eeuw kreeg de verzameling een belangrijke impuls door de activiteiten van R. Nieuwenhuys. Nieuwenhuys publiceerde diverse fotoboeken, waarbij de fotoverzameling van het KITLV als uitgangspunt diende. Door schenking en aankoop is de verzameling tot op de dag van vandaag steeds uitgebreid en is het aantal foto’s de 150.000 reeds gepasseerd.

De gecombineerde catalogus voor prenten en foto’s, met uitgebreider beschrijving, is te vinden op de website van het KITLV (www.kitlv.nl) onder Images. Het aantal beschreven items, ongeveer 40.000, neemt nog voortdurend toe omdat het bestand regelmatig met nog niet ontsloten documenten wordt aangevuld. Men vindt er vooral zwart-wit fotografie: landschappen en stadsgezichten, gebouwen en infrastructuur, het inheemse en Nederlandse bestuur, families en personen, etc.

Voorbeelden uit deze collectie Nederlands-Indië in foto's, 1860-1940

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie