Fotocollectie Tentoonstellingsraad > Auteursrechtelijke beperkingen

De foto's uit het archief van de Tentoonstellingsraad zijn gemaakt tussen grofweg 1925 en 1935. Van de meeste foto's is de fotograaf onbekend. Op anonieme foto's die meer dan zeventig jaar geleden gemaakt zijn, berust geen auteursrecht meer. De collectie bevat ook een aantal foto's waarvan de makers wel bekend zijn: B.F. Eilers, H. Spies, J.J. d'Oliveira en W. Mantz. De rechten op deze werken liggen bij het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Van enkele andere fotografen zijn geen gegevens over eventuele rechthebbenden bekend.

Het NAi heeft uiterste zorgvuldigheid betracht bij het achterhalen van eventueel rechthebbenden van de getoonde foto's. De aard van het materiaal brengt evenwel mee dat in sommige gevallen de identiteit of verblijfplaats in redelijkheid niet kon worden achterhaald. Indien enige (rechts)persoon meent rechten te kunnen doen gelden op de content van de site, wordt deze verzocht zich in contact te stellen met het NAi. 

Voorbeelden uit deze collectie Fotocollectie Tentoonstellingsraad

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie