Fotocollectie Het Leven (1906-1941) > Het Leven Geillustreerd (1906-1941)

Het in Amsterdam uitgegeven weekblad Het Leven behoorde tot de meest roemruchte publiekstijdschriften in Nederland. In het begin van de twintigste eeuw drukten kranten nog nauwelijks foto's af. De techniek stond een snelle verwerking van foto's in kranten nog niet toe. Verschillende nieuwe geïllustreerde weekbladen voorzagen rond 1900 in die leemte. Eén van deze weekbladen was het in 1906 opgerichte Het Leven Geïllustreerd, zoals de volledige titel luidde. Met hun foto's lieten de tijdschriften zien dat het nieuws in de kranten werkelijk gebeurd was: de camera kan toch niet liegen?

Het Leven onderscheidde zich al snel van zijn concurrenten. Het was niet gebonden aan een maatschappelijke zuil en werd bekend om zijn aandacht voor sensationeel nieuws, misdaad, sport, vorstenhuizen en bekende personen. De jaarlijkse zomerse badnummers, waren na een aarzelend begin in 1910 zeer in trek en verschenen al snel in dubbele oplage..

Het Leven was het eerste publiekstijdschrift dat van begin af aan fotografie inzette om sociale misstanden aan de kaak te stellen. Ook gingen redacteuren van Het Leven vermomd als bedelaar op stap om met een verborgen camera de reacties van het publiek te registreren. De Leven-camera was erbij wanneer de redactie van mening was dat bepaalde autoriteiten wel erg preuts te keer gingen. Het wereldnieuws kwam voor het Nederlandse publiek ook uitgebreid in beeld. Er is onder andere aandacht voor de ontwikkeling van de luchtvaart, de Eerste Wereldoorlog, de Roaring Twenties en de opkomst van Hitler in Duitsland.

De bezetting van Nederland in de Tweede Wereldoorlog leidde in 1941 tot de gedwongen opheffing van Het Leven. De Duitsers vonden het blad met zijn antiautoritaire geschiedenis niet passen binnen hun ‘nieuwe orde'.

Voorbeelden uit deze collectie Fotocollectie Het Leven (1906-1941)

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie