Atlassen uit het Scheepvaartmuseum > De Zee-Fakkel van Johannes van Keulen

 De Zee-Fakkel van Van KeulenDe Nieuwe Lichtende Zee-Fakkel was één van de meest succesvolle zeeatlassen uit de 17de en 18de eeuw. Van de atlas, voor het eerst uitgegeven door Johannes van Keulen in 1681, werden tot het einde van de achttiende eeuw vele edities en vertalingen uitgegeven.

De Zee-Fakkel die voor Het Geheugen is gebruikt dateert uit omstreeks 1790 en is speciaal voor een klant samengesteld exemplaar van de atlas. Bijna alle kaarten zijn met de hand ingekleurd. De zes banden bevatten zeekaarten die door Vooght en vier generaties Van Keulen waren gemaakt.

Verder zitten er kaarten in van buitenlandse cartografen zoals van Murdoch Mackenzie die de Noord-Schotse wateren in kaart bracht. Het deel van de Middellandse Zee bevat bovendien kaarten overgenomen uit de Frans zeemansgids Le portulan de la mer Méditerranée door H. Michelot uit 1709 en waarvan in 1745 en Nederlandse editie verscheen. Het zesde deel met de kaarten van Aziatische wateren bevat gravures met afbeeldingen en kaarten van Indonesische havens afkomstig uit een vijfdelige werk Oud en Nieuw Oost Indiën dat in 1724-1726 door Francois Valentijn was samengesteld.

De firma Van Keulen had van zowel Michelot als van Valentijn de rechten opgekocht.

Johannes van Keulen
Zee-Fakkel
Aziatische wateren

Voorbeelden uit deze collectie Atlassen uit het Scheepvaartmuseum

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie