Atlassen uit het Scheepvaartmuseum > Johannes van Keulen

 Detail van kaart van de rivier de Dnjepr

In 1678/79 vestigde Johannes van Keulen (1653/54-1715) zich in Amsterdam en in 1680 kreeg hij van der Staten van Holland en Westfriesland octrooi voor het drukken en uitgeven van zeeatlassen en zeemansgidsen. Dit waren kaartboeken en beschrijvingen van vaarroutes die de stuurman nodig had voor veilige navigatie.

Johannes noemde zijn bedrijf ‘In de Gekroonde Lootsman’ en hing het bijbehorende uithangbord aan een huis in de Nieuwebrugsteeg op de hoek met de huidige Prins Hendrikkade in Amsterdam. Spoedig sloot Van Keulen een overeenkomst met de kaartenmaker Claes Jansz. Vooght.

Vanaf 1681 verscheen de Nieuwe Lichtende Zee-Fakkel, een vijfdelige atlas waarvan de kaarten door Vooght waren samengesteld. De vijfdelige Zee-Fakkel maakte Johannes van Keulen beroemd.

Zijn zoon Gerard van Keulen (1678-1726) zette zijn werk voort en verzorgde nieuwe edities van de verschillende delen. Kleinzoon Johannes II van Keulen (1704-1755) verzorgde de uitgave van de in 1755 uitgegeven band met kaarten van Aziatische wateren. Achterkleinzoon Gerard Hulst van Keulen (1733-1801) heeft zich met de laatste edities van de Zee-Fakkel bezig gehouden, waartoe het exemplaar in deze collectie behoort.

Voorbeelden uit deze collectie Atlassen uit het Scheepvaartmuseum

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie