Alexander Ver Huell, tekenaar > Regionaal Archief Leiden

?
Het Regionaal Archief Leiden (voorheen Gemeentearchief Leiden) beheert zo’ n 6 km aan archieven van gemeentebesturen, gemeentelijke diensten, instellingen en bedrijven, kloosters en kerken, scholen en fabrieken, families en verenigingen, notarissen en rechtbanken. Naast bronnen over de stad Leiden en haar inwoners, zijn er ook stukken te vinden van de regiogemeenten Leiderdorp, Rijnsburg, Warmond, Zoeterwoude en Noordwijk. Daarnaast staan de bezoeker van het RAL drie collecties ter beschikking: de topografisch historische atlas (meer dan 125.000 plattegronden, foto’ s en prenten), de historische bibliotheek (meer dan 900 meter boeken, tijdschriften, brochures e.d.) en de affichecollectie (meer dan 5000 affiches).

Het Regionaal Archief is hard op weg een digitaal archief te worden. Op de website www.leidenarchief.nl is op dit moment al een Digitale Stamboom te raadplegen, waarin de doop-, trouw- en begraafboeken van Leiden en gegevens van de burgerlijke stand van Leiderdorp, Rijnsburg, Warmond en Zoeterwoude zijn opgenomen. Op deze site zijn ook de inventarissen van circa 100 archieven en een Beeldbank met ruim 14.000 afbeeldingen te raadplegen. Verder is het archief onder meer bezig met een groot krantendigitaliseringsproject. De voornaamste, ooit in Leiden uitgegeven kranten worden middels dit project in kleur gedigitaliseerd en via ocr toegankelijk gemaakt.

Voorbeelden uit deze collectie Alexander Ver Huell, tekenaar

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie