Alexander Ver Huell, tekenaar > Over de collectie

“Romeo en Juliette”. In: Scherts en ernst, 1879. De teksten en afbeeldingen, te zien via deze webpagina’s, zijn allemaal afkomstig uit de collectie Ver Huell van het Regionaal Archief Leiden. De verzameling is in 1904 door dr. C.E. Daniëls ten geschenke gegeven aan het Archief.

De collectie Ver Huell van het Regionaal Archief Leiden is erg divers, zowel qua stukken als qua inhoud. In de collectie bevinden zich vooral de door Ver Huell getekende, in boekvorm gedrukte lithografieën, voorzien van korte of langere toelichtende teksten. Deze werken, die uit verschillende perioden in zijn leven stammen, weerspiegelen in grote mate de gemoedstoestand van de maker. De vroege werken zijn aanmerkelijk luchtiger van aard dan de latere, toen hij steeds zwaarmoediger werd. Humor treffen we bijvoorbeeld aan in Zoo zijn er! en Op het ijs. Na 1950 maakte de humor plaats voor idealisme en melancholie. In die periode ontstonden uitgaven met titels als Zijn er zoo? (1851), In den rook des tijds (1856) en Tydspiegel-phantasien (1858).

Voorbeelden uit deze collectie Alexander Ver Huell, tekenaar

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie