Alexander Ver Huell, tekenaar > De negentiende-eeuwse student

Tussen pakweg 1840 en 1848 – de periode dat Ver Huell studeerde – zag het studentenleven er op het eerste gezicht behoorlijk anders uit dan nu. Toch zijn er ook overeenkomsten. Studenten waren in Ver Huells tijd doorgaans van gegoede komaf en werden door hun ouders voorzien van een ruime toelage. Hiervan moest natuurlijk ook de kamer bij de hospita worden betaald. In zijn beroemde Studententypen omschreef humorist Klikspaan de student treffend als volgt: 'Student, vorst in het rijk der ongebondenheid, vrijste der vrije wezens, rijkste der rijken, vanwege het ongelooflijke krediet, schepsel, hetwelk buiten de schepping staat, voor wie de zon geen dag maakt, noch de duisternis nacht! Zijn pet is hem de muts der Vrijheid, zijn stok de knods van Hercules, zijn oppasser een Heloot, slechts waardig het slijk van zijne bezoeldelde laarzen te likken!'

Gezicht op het Academiegebouw aan het Rapenburg. Litho (in kleur) door G.J. Bos. Uit: Leyden in Miniatuur (ca. 1850).

Studenten leidden in wezen een luxe leventje, niet zelden overgoten met champagne. De kloof tussen hen en de ‘gewone’ burgerij was groot. Zij begaven zich regelmatig naar feesten, die de hele nacht doorgingen. Door overmatig alcoholgebruik kwam het maar al te vaak tot een handgemeen met andere studenten, soms afkomstig uit naburige steden – Delft bijvoorbeeld. Reisjes naar het buitenland waren onder studenten geen uitzondering; pa betaalde. Alexander Ver Huell zelf maakte onder meer uitstapjes naar Duitsland en Parijs. Hij ondernam enkele van die reisjes met zijn vriend Jan Kneppelhout.

Studenten in Sociëteit Minerva aan de Breestraat (1832).

Naast alle pret en vertier hadden sommige studenten echter ook oog voor serieuze academische aangelegenheden. Jan Kneppelhout probeerde via zijn geschriften het Leidse studentenleven te hervormen: de universiteit moest zich volgens hem aanpassen aan de eisen van de moderne tijd. Hoogleraren kregen in zijn boeken de wind van voren en de karikaturale tekeningen van Ver Huell vormden daarbij de niet mis te verstane illustratie.

Lees verder: Ver Huell in Leiden

Voorbeelden uit deze collectie Alexander Ver Huell, tekenaar

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie