Zeven eeuwen geschiedenis van de Zuiderzee

Een collectie van Zuiderzeemuseum

De Zuiderzee bepaalde eeuwenlang het leven in de gebieden eromheen. Dorpen bloeiden vanwege de visvangst, scheepsbouw en walvisvaart en ontwikkelden hun eigen cultuur. Tot de bouw van de Afsluitdijk was de Zuiderzee echter ook een voortdurende bedreiging. Bij storm vergingen vissersboten en werden soms grote stukken land overstroomd.

Zeven eeuwen geschiedenis van de Zuiderzee worden behandeld in acht uiteenlopende thema's. Het beeldmateriaal is divers, van Marker kleding tot scheepsmodel en van beschilderde prikslee tot zeekaart.

De collectie toont de vaste exposities in het binnenmuseum van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. In deze exposities zijn ook objecten van andere musea opgenomen.

Voorbeelden uit deze collectie Zeven eeuwen geschiedenis van de Zuiderzee

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie