Willem Witsen: Tachtiger in brief en beeld > Over de collectie

De digitale collectie Willem Witsen bevat de volledige correspondentie van de kunstenaar. Na het overlijden van zijn tweede vrouw, Maria Schorr, trof men in de woning aan het Oosterpark in Amsterdam – het tegenwoordige ‘Witsenhuis’ – een verzameling van meer dan 1200 brieven aan die geadresseerd waren aan Witsen. Hieronder bevinden zich brieven van Willem Kloos, Albert Verwey, Jan Veth, Marius Bauer, Frans Erens, Alphons Diepenbrock, Theodoor Nieuwenhuis, Jan Hofker, Frank van der Goes, George Breitner, Jacobus van Looy, Isaac Israels, Hein Boeken, Theodor Nieuwenhuis, en van vele anderen. Deze worden sinds 1946 door de Koninklijke Bibliotheek beheerd. In de UBA berust de briefwisseling (377 brieven) tussen Witsen en zijn verloofde en latere vrouw Elizabeth (Betsy) van Vloten. Daarnaast bevinden zich bij andere openbare instellingen en een aantal particulieren nog ongeveer 800 brieven, vooral van Witsen. Samen vormen de brieven een corpus van ruim 2000 documenten. Deze digitale collectie is aangevuld met een grote hoeveelheid beeldmateriaal, zoals de foto's die Witsen zelf maakte van zijn vrienden en familie (UBL), en contemporaine foto's van werken van Witsen en zijn tijdgenoten (RKD). Samen met de digitale reproducties van persoonlijke documenten als agenda’s en kasboekjes (deze zullen op een later tijdstip ook in getranscribeerde vorm toegankelijk worden), bestaat de digitale collectie uit bijna vierduizend afbeeldingen.

De digitale collectie biedt een omvangrijke en samenhangende hoeveelheid interessant bronmateriaal voor een grote groep gebruikers: zij weerspiegelt niet alleen de persoon van Witsen, maar ook het leven van een kunstenaar, een beweging, een netwerk en een tijdvak.

De volgende instellingen die beschikken over de originele materialen hebben bijgedragen aan de unieke samenwerking: de Koninklijke Bibliotheek (KB), de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam (UBA), het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), de Commissie van Beheer van het Witsenfonds/ICN (het 'Witsenhuis'), het Rijksprentenkabinet, het Frans Halsmuseum, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), het Letterkundig Museum (LM), het Nederlands Muziek Instituut (NMI), het Gemeentearchief Den Haag, het Gemeentearchief Amsterdam, het Archief Rotterdamse Kunstkring, het Museum Meermanno Westreenianum, het Theater Instituut Nederland, de Universiteitsbibliotheek Leiden (UBL) en verscheidene particulieren.

De transcripties werden mogelijk gemaakt door de Stichting Willem Witsen, het Huygens Instituut en de Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren. In 2003 is de Stichting Willem Witsen opgericht met het doel de geschreven nalatenschap van Witsen te transcriberen en vervolgens op een website te publiceren. In de afgelopen jaren is de correspondentie van en aan Witsen, ruim 2000 brieven, getranscribeerd. Bij alle afbeeldingen van brieven van en aan Willem Witsen vindt u een knop ‘transcriptie’, die leidt naar de digitale tekst van de brief.

Voorbeelden uit deze collectie Willem Witsen: Tachtiger in brief en beeld

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie