Willem Witsen: Tachtiger in brief en beeld

Een collectie van Koninklijke Bibliotheek, Allard Pierson. De collecties van de universiteit van Amsterdam, DBNL, Huygens ING, Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Stichting Willem Witsen

Het eind van de negentiende eeuw is een spannende tijd op het gebied van cultuur in Nederland. De nieuwe literaire stroming 'Beweging van Tachtig', met Willem Kloos als middelpunt, bracht leven in de brouwerij. De 'Tachtigers' zetten zich af tegen de periode van de romantiek en propageerden de uiting van individueel gevoelde emoties. De beweging sloeg ook aan bij kunstenaars en musici. Onder hen bevond zich de beeldend kunstenaar Willem Arnold Witsen (1860-1923). Zijn nalatenschap omvat, behalve zijn oeuvre van schilderijen, aquarellen, tekeningen en foto's, ook brieven met tijdgenoten en persoonlijke dagboeknotities.

De brieven en persoonlijke documenten van Witsen worden bewaard bij verschillende openbare instellingen en particulieren. De meeste brieven bevinden zich in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. In het Witsenhuis in Amsterdam berusten de dag- en kasboekjes. Door het wijdvertakte netwerk van Witsen met kunstenaars, literatoren, musici, acteurs en andere personen vormt dit materiaal een waardevolle bron voor uiteenlopend onderzoek. De documenten zijn dan ook van grote waarde voor iedereen die onderzoek doet naar de periode van ca. 1880 tot 1923.

In samenwerking met een aantal instellingen zijn documenten en foto’s betreffende Witsen bijeengebracht en gedigitaliseerd. De brieven, foto’s en dagboekjes zijn via Het Geheugen nu toegankelijk voor een groot publiek.

Voorbeelden uit deze collectie Willem Witsen: Tachtiger in brief en beeld

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie