Willem Witsen: Tachtiger in brief en beeld > Cultureel netwerk

Willem Witsen had een grote vriendenkring opgebouwd. Op jonge leeftijd was hij al bestuurslid van de schildersvereniging St. Lucas en richtte hij De Nederlandse Etsclub op. Van groot belang was zijn aansluiting bij de 'Beweging van Tachtig', die grote artistieke en zelfs politieke invloed had aan het eind van de negentiende eeuw. Hij kwam hierdoor in contact met onder meer de schrijvers Willem Kloos, Jacques Perk, Albert Verwey, Frederik van Eeden, Lodewijk van Deyssel en Herman Gorter. Als spreekbuis hadden de 'Tachtigers' De Nieuwe Gids opgericht, waarin ze hun ideeën publiekelijk verspreidden. Onder pseudoniem maakte ook Witsen daarvan gebruik.

Naast deze groep van literatoren behoorden schilders als George Hendrik Breitner, Isaac Israels en Jan Veth tot de directe vriendenkring van Witsen. De centrale plaats die hij innam in het breed vertakte culturele netwerk maakte hem tot een spil onder kunstenaars en literatoren in de jaren tachtig van de negentiende eeuw. Zijn correspondentie die brieven van bijna 100 verschillende personen omvat geeft daarvan blijk.

Voorbeelden uit deze collectie Willem Witsen: Tachtiger in brief en beeld

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie