Pioniersfotografie uit Nederlands-Indië > Het Prentenkabinet

Vulkaan met rookwolken, fotograaf Kurkdjian, 1915-1920Vijftig jaar geleden besloot het Prentenkabinet Leiden als eerste in Nederland om naast prenten en tekeningen ook foto's te gaan verzamelen. Het Prentenkabinet beheert een collectie van originele fotohistorische objecten die een representatief overzicht geeft van de vele facetten van het medium fotografie en van de procédés die in de geschiedenis van de fotografie zijn ontwikkeld. Het verzamelgebied omvat de fotografie vanaf de uitvinding (1839) tot heden, met de nadruk op Nederlandse fotografie en op diversiteit in procédés.

Het Prentenkabinet / Studie en Documentatie Centrum voor Fotografie (SDCF) is nu een openbaar toegankelijke instelling, die deel uitmaakt van de Universiteitsbibliotheek Leiden. De collecties prenten, tekeningen en foto's worden intensief gebruikt in het gehele onderwijsprogramma van de opleiding Kunstgeschiedenis.

Deze collectie Indonesische foto's is toegankelijk op fotograaf, maar er kan ook op plaatsnaam worden gezocht. Er is gekozen voor de moderne spelling van de plaatsnamen in Indonesië: bijvoorbeeld Jakarta en niet Batavia of Djakarta.

Voorbeelden uit deze collectie Pioniersfotografie uit Nederlands-Indië

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie