Overijsselse oude kinderboeken en centsprenten > Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer

Entrance SAB Deventer
Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek (SAB) is een openbare gemeentelijke dienst van de gemeente Deventer waar bezoekers terechtkunnen voor zowel archiefonderzoek als gebruik van wetenschappelijke en vakliteratuur.

SAB kent leenfaciliteiten voor boeken en beschikt over een studiezaal voor onderzoek van archivalia, handschriften, vroege drukken en naslagwerken. Inlichtingenmedewerkers in de studiezaal kunnen desgevraagd ondersteunen bij studie en onderzoek.

De volgende functies worden onderscheiden bij SAB:

- Bibliotheek voor de Saxion Hogescholen
- Archief voor de gemeente Deventer
- Wetenschappelijke bibliotheek voor Overijssel
  (ondersteuning bibliotheken in de regio met
  wetenschappelijke informatie, databanken etc.)
- Bibliotheek voor de gemeente Deventer en directe regio
  (o.a. beheer handschriften, vroege drukken en regionalia)

Voorbeelden uit deze collectie Overijsselse oude kinderboeken en centsprenten

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie